Nieuwsbrief juni 2023 – Nieuw fonds met 5,3% dividend

De emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 is nu open:

  • Deelnemen vanaf € 10.000 (twee participaties à € 5.000).
  • Direct uitgekeerd: 5,3% verwacht dividend op jaarbasis.
  • Dividenduitkering per kwartaal.
  • Verwacht rendement van 6,7% op jaarbasis.
  • Aankopen worden getoetst aan wetgeving en verscherpte regulering.
  • Eenmalige emissiekosten van 3% van het deelnamebedrag.
  • De belangrijkste risico’s zijn de beperkte verhandelbaarheid, marktrisico en (her)financieringsrisico’s.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Halfjaarcijfers, verhandelen participaties en nieuwe interesse
  • Recente opleveringen en aankopen

Reclame: De inhoud van dit bericht en de nieuwsbrief dient te worden beschouwd als reclame.

Lees de hele nieuwsbrief