VEELGESTELDE VRAGEN

MijnCLBeheer – Klantportaal

Klik in het menu van clbeheer.nl op MijnCLBeheer en klik op het tabblad Inlog aanvragen. Vul uw e-mailadres in wat bij ons bekend is en uw 5-cijferige relatienummer. Zodra u op Versturen klikt ontvangt u van ons een e-mail genaamd ‘Welkom bij MijnCLBeheer’ met hierin uw gebruikersnaam. Bewaar deze e-mail of de inhoud hiervan goed.

Klik op de link in deze e-mail om uw registratie af te ronden. U dient direct uw wachtwoord te wijzigen. Vul deze twee keer in en klik op ‘Wachtwoord wijzigen’. U bent nu succesvol geregistreerd en voor de eerste keer ingelogd in uw persoonlijke omgeving op mijn.clbeheer.nl.

Om het proces van registratie en inloggen duidelijk uit te leggen hebben wij een handleiding voor u gemaakt. Klik hier voor de handleiding.

Uw relatienummer staat vermeld op onze correspondentie. U vindt deze op uw dividendbrief en jaaroverzicht. Uw relatienummer bestaat uit vijf cijfers (zonder eventuele letters).

Wanneer u meerdere accounts heeft bij Credit Linked Beheer, die allemaal hetzelfde e-mailadres kennen dient u per relatienummer inloggegevens aan te vragen voor het klantportaal. Let er hierbij op dat uw gebruikersnaam per account anders zal zijn.

Zodra u uw gebruikersnaam en wachtwoord op het tabblad Inloggen hebt ingevuld en op Log in heeft gedrukt, ontvangt u een 6-cijferige SMS-code op uw mobiele telefoon. Vul de 6-cijferige code in en klik op Inloggen. U bent nu succesvol ingelogd in uw persoonlijke omgeving op MijnCLBeheer.

Controleer eerst of de laatste 4 cijfers waar de code aan gestuurd is overeenkomen met de laatste 4 cijfers van uw mobiele nummer. Zo ja, klik dan op Verificatiecode opnieuw versturen. Vul de nieuwe code in. Zo nee, dit is niet erg. De ontvanger kan niks met de code zonder de juiste gebruikersnaam.

Het kan ook zijn dat uw mobiele nummer nog niet bekend is bij ons. Wilt u wel graag toegang tot uw persoonlijke omgeving, dan is het belangrijk dat u uw mobiele nummer aan ons doorgeeft. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@clbeheer.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur naar 085 – 007 25 00 (optie 2).

Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons tijdens kantooruren tussen 9.00-13.00 uur bereiken via 085 – 007 25 30. Mocht u buiten deze uren hulp nodig hebben, dan vragen wij u een e-mail te sturen aan info@clbeheer.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u onderaan het inlogscherm klikken op ‘’Uw wachtwoord vergeten’’. U kunt direct een nieuw wachtwoord aanmaken. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact met ons opnemen.

Deelnames zijn gekoppeld aan de eerst ingeschrevene. De partner is wel gekoppeld aan de deelname, dit is alleen niet zichtbaar in uw MijnCLBeheer omgeving.

Na inloggen in uw MijnCLBeheer omgeving kunt u in het linker menu ‘’Mijn documenten’’ aanklikken. Hier staan de meest recente jaaroverzichten en dividendbrieven. Deze kunt u zowel lezen als downloaden.

In het portaal kunt u in het menu aan de linkerkant kiezen voor de optie ‘’Mijn gegevens’’. Hier is het mogelijk om uw gegevens aan te passen.

Ja, dit is mogelijk. U vindt dit onder ‘’Mijn deelnames’’. De wijziging kan per fonds aangegeven worden.

Een aantal wijzigingen in uw klantgegevens kunnen direct aangepast worden en zijn gelijk zichtbaar in uw MijnCLBeheer omgeving. Andere wijzigingen worden eerst door ons geverifieerd. De wijziging is in dat geval pas enkele werkdagen later zichtbaar in uw MijnCLBeheer omgeving. Wijzigingen die eerst geverifieerd worden zijn; dividendtype en IBAN. Ook een veelvoud van wijzigingen in korte tijd zal worden geverifieerd.

Mijn deelnames

Ja, u kunt als belegger in onze fondsen op elk moment in uw MijnCLBeheer omgeving uw actuele beleggingsportefeuille bekijken. Vraag hier uw inloggegevens aan.

Let op: het is wel van belang dat uw mobiele nummer bij ons bekend is aangezien inloggen in MijnCLBeheer met SMS verificatie werkt. 

Het financieel jaaroverzicht (ook wel jaaropgave genaamd) wordt uiterlijk in de eerste week van maart aan alle participanten verstrekt. In het klantportaal MijnCLBeheer vindt u deze onder ‘Mijn documenten’. Deze kunt u downloaden voor uw belastingaangifte.

De directie van de beheerder bepaalt, op basis van de fondsvoorwaarden, hoeveel liquiditeit onttrokken kan worden aan het fonds ten behoeve van terugkoopverzoeken. Hierbij wordt dan ook gekeken naar het beschikbaar zijn van een terugkoopfaciliteit of dat het een individueel verzoek betreft.

Op dit moment kan een terugkoopverzoek enkel worden gehonoreerd wanneer de participaties worden overgedragen aan een andere geïnteresseerde. Om deze reden worden de aangeboden participaties opgenomen in de lijst ‘aanbod ter overname’. Deze wordt vervolgens verwerkt in volgorde van ontvangst terugkoopverzoek.

Wanneer u zelf een geïnteresseerde kent, dan kan hij/zij contact met ons opnemen. Daarnaast zullen wij periodiek via onze communicatiekanalen kenbaar maken als er participaties aangeboden worden ter overname. Wanneer er een match is tussen de geïnteresseerde en uw verzoek, dan nemen we uiteraard tussentijds contact met u op.

Wij vragen u een schriftelijk verzoek te sturen aan info@clbeheer.nl of per post waarin u het volgende aangeeft:

 • Relatienummer
 • Het betreffende fonds
 • Het aantal participaties dat u wilt verkopen
 • Per welke datum

Per e-mail kan dit naar info@clbeheer.nl.
Per post kan dit naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn
In het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn Deelnames kunt u een verzoek tot terugkoop indienen.

Wij zullen u daags nadat wij het terugkoopverzoek van u ontvangen hebben op de hoogte stellen van de mogelijkheid tot terugkoop in het betreffende fonds. De terugkoop vindt altijd plaats tegen de geldende handelskoers. Let op: bij het Duurzaamwoningen Fonds is een afslag op de handelskoers van toepassing op moment dat de participaties binnen twee jaar na aankoop worden terug verkocht.

Helaas kunnen wij daarin niet voorzien aangezien ons proces voor terugkoop doorgaans 3 tot 4 weken duurt. Verder kan momenteel een terugkoopverzoek enkel worden gehonoreerd wanneer de participaties worden overgedragen aan een andere geïnteresseerde. Tevens willen wij u erop attenderen dat uw verzoek door de directie goedgekeurd dient te worden en er voldoende liquiditeit binnen het fonds aanwezig dient te zijn.

Dit is afhankelijk van diverse factoren, te weten:

 • Goedkeuring door de directie
 • Het opstellen en toesturen van het terugkoopformulier
 • Het door u ondertekend retourneren van het formulier
 • Controle door de toezichthouder van het fonds

Indien alle partijen akkoord zijn en de te nemen stappen zijn doorlopen, kunnen wij overgaan tot uitkering.

Dat kan zeker. Wij vragen u een schriftelijk verzoek te sturen waarin u het volgende aangeeft:

 • Relatienummer
 • Het betreffende fonds
 • Het aantal participaties dat u wilt overdragen
 • Per welke datum
 • De gegevens van de persoon/entiteit aan wie u wenst over te dragen incl. kopie legitimatiebewijs (met leesbaar BSN)

a) In het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn Deelnames kunt u een verzoek tot overdracht indienen bij Wijziging doorgeven.
b) Per e-mail kan dit naar info@clbeheer.nl.
c) Per post kan dit naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

De verwerking van uw verzoek duurt 6 weken.

Credit Linked Beheer behandelt uw gegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Wij verzekeren dit met interne en externe technische en organisatorische procedures en maatregelen.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons aan de regels die hiervoor gelden zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) en de Wet op bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Gedragscode is opgesteld voor banken en verzekeraars maar wordt onderschreven door een beleggingsinstelling als Credit Linked Beheer.

Identificatie / Verificatie

Nee, helaas kunnen wij deze niet accepteren. Wij accepteren een Nederlands paspoort/identiteitskaart en een paspoort/identiteitskaart uit de Europese Economische Ruimte (EER). Onder deze EER-landen vallen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Let op; wij ontvangen graag een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

U kunt alleen inschrijven indien het legitimatiebewijs nog minimaal 3 maanden geldig is.

Bij deelname als rechtspersoon dient u uw rechtspersoon te legitimeren met een Uittreksel KvK (niet dan ouder dan 3 maanden)

Elke nieuwe inschrijving is een overeenkomst waarbij wij u als persoon en uw BSN opnieuw dienen te verifiëren.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.

IBAN

Onze voorkeur is dat u stort vanaf de IBAN die is aangegeven op de verklaring van deelname. Echter, indien u toch wenst te storten vanaf een ander IBAN zijn wij verplicht de IBAN op de verklaring van deelname te verifiëren door middel van een 1 cent storting in het betreffende fonds en controle aan onze zijde.

U kunt uw IBAN enkel schriftelijk wijzigen o.v.v. uw relatienummer door:
a) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl
b) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn
c) in het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn gegevens een wijziging door te geven. Een IBAN wijziging zal na verificatie pas na enkele werkdagen zichtbaar zijn.

én

een 1 cent storting op de betreffende fondsrekening te doen.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.

Beleggersprofiel

De jaarcijfers dienen aangeleverd te worden zodat wij het vrij belegbaar vermogen van de onderneming kunnen vaststellen.

Vrij belegbaar vermogen is al het vermogen, bijvoorbeeld (spaar)geld, aandelen of andere bezittingen die u in korte tijd te gelde kunt maken na aftrek van schulden/financieringen. Wij raden u aan om dit samen met een (vergunning houdende) adviseur te berekenen en te bepalen.

Dividend

Dividend wordt elk kwartaal berekend over de startwaarde van het aantal participaties. Deze is voor elk fonds € 5.000,- per participatie, ongeacht de handelskoers waarop u bent ingestapt. De dividendberekening gaat over het totale aantal participaties dat u heeft ingelegd inclusief de deelparticipaties die u eventueel sinds de start van uw deelname heeft opgebouwd.

REKENVOORBEELD:
Dividend per jaar: 3%
Dividend per kwartaal: 0,75%
Aantal participaties: 2
Startwaarde per participatie: € 5.000,-
Actuele handelskoers: € 5.150,-

Dividend in contanten:
1/4e van 3% = 0,75%
0,0075 * € 5.000,- * 2 = € 75,- dividend

Stort u halverwege een kwartaal?
In dit geval krijgt u dividend uitgekeerd vanaf uw stortingsdatum. Stel u stort op 31 mei voor twee participaties, terwijl op 1 juli de dividenduitkering plaatsvindt. In dit geval krijgt u over 30 van de 91 kwartaaldagen dividend uitgekeerd. De berekening is dan als volgt:
30/91 * 0,0075 * € 5.000 * 2 = € 24,73

Dividend in deelparticipaties:
1/4e van 3% = 0,75%
0,0075 * € 5.000 * 2 = € 75,- dividend

Het dividendbedrag wordt vervolgens tegen de actuele handelskoers herbelegd. Uw uitkering in deelparticipaties wordt dus als volgt berekend:
75 / € 5.150,- = 0,0146 deelparticipaties.

De deelparticipaties worden aan het totaal aantal participaties van uw deelname toegevoegd. Bij de eerstvolgende dividendberekening wordt uw dividend dus berekend over 2,0146 participaties.

Let op: stort u na de 21e van de laatste maand in het kwartaal, dan ontvangt u pas dividend na het volgende kwartaal. De resterende dagen worden meegeteld in het volgende kwartaal.

Dividenden worden elk kalenderkwartaal berekend. Wanneer u gedurende het kalenderkwartaal uw deelnamebedrag overmaakt, dan wordt het dividend berekend vanaf de ontvangstdatum van het deelnamebedrag tot aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal.

Hierop is echter één uitzondering. Wordt uw deelnamebedrag ontvangen na de 21e van de laatste maand van het betreffende kalenderkwartaal, dan ontvangt u dit deel van de dividendbetaling pas na het daaropvolgende kalenderkwartaal. Deze vertraging (van een relatief klein bedrag) is noodzakelijk omdat de berekening en met name de controle van de uit te keren dividenden enige tijd in beslag neemt.

Voorbeelden ter verduidelijking:

 • ontvangstdatum deelnamesom 18 maart = gaat mee met dividenduitkering 1e kwartaal
 • ontvangstdatum deelnamesom 23 maart = gaat mee met dividenduitkering 2e kwartaal (berekening dividend vanaf ontvangstdatum 23 maart)
 • ontvangstdatum deelnamesom 2 april = gaat mee met dividenduitkering 2e kwartaal

Uitkering van het dividend geschiedt niet later dan in de eerste week van het volgende kwartaal. Uiteraard ontvangt u hierover altijd een bericht per e-mail en/of post.

Wanneer u geen dividend heeft ontvangen, kan dit aan meerdere zaken liggen:

 • De ontvangstdatum van uw storting is na de 21e van de maand vóór een nieuw kwartaal, zie ook vraag 1 bij Dividend
 • Uw dividendkeuze staat op ‘deelparticipaties’ in plaats van ‘contanten’. Wijzig uw dividendkeuze.
 • Geen van bovenstaande is het geval. Neem telefonisch contact met ons op. Wij zullen onderzoeken waar het probleem ligt.
Wanneer u meerdere deelnames heeft (bijvoorbeeld op verschillende relatienummers en/of samen met uw partner), dan is het mogelijk dat u twee dividendbrieven op opeenvolgende dagen ontvangt. Deze brieven gezamenlijk zullen u een complete weergave geven, mocht dat anders zijn dan vernemen wij dat graag via e-mail op info@clbeheer.nl of telefonisch op 085 – 007 25 00 (optie 2).

Fondsinzicht

Op het moment dat deze beschikbaar zijn, melden wij u dit via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Op het moment dat deze beschikbaar zijn, melden wij u dit via onze maandelijkse nieuwsbrief.

De jaarvergaderingen vinden plaats na goedkeuring van de jaarcijfers in het tweede kwartaal. Uiteraard ontvangt u hiervoor een officiële uitnodiging.

Financieel jaaroverzicht 2023

Onderstaande toelichting is geen advies over uw persoonlijke situatie. Wij raden u aan om de fiscale effecten van uw participatie(s) te bespreken met uw eigen belastingadviseur, fiscalist en/of de Belastingdienst.

Eind februari ontvangt u het financieel jaaroverzicht 2023 voor uw belastingaangifte. Klantportaalgebruikers kunnen het jaaroverzicht dan downloaden in MijnCLBeheer onder Mijn documenten.

De box 3 regeling geldt alleen voor particuliere beleggers.

U kunt uw aangifte op twee manieren invullen. Op basis van de handelskoers of de uitsplitsing in de vermogensbestanddelen spaargeld – bezittingen – schulden. Voor meer informatie verwijzen wij u  naar de website van de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/nieuwe-berekening-box-3-inkomen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/hulpmiddel-contact-op-maat

 • Spaargeld betreft de liquiditeit van het fonds naar rato van uw deelname.
 • Bezittingen betreffen de vastgoedbeleggingen en overige vorderingen / bezittingen van het fonds naar rato van uw deelname.
 • Schulden betreffen de externe financieringen van het fonds naar rato van uw deelname.

De drie vermogensbestanddelen zijn niet volledig gewaardeerd op basis van marktwaarde. Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat de vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de WOZ-waarde (met toepassing van de leegwaarde ratio) en deze niet gelijk is aan de marktwaarde.

De handelskoers van uw participaties is de waarde in het economisch verkeer.

Nee, het Groenwoningen Fonds en het Ecowoningen Fonds betreffen niet-fiscaal transparante fondsen waarvoor de uitsplitsing niet van toepassing is.

Bij spaargeld kunt u uw relatienummer bij Credit Linked Beheer als rekeningnummer opgeven.

Bij schulden kunt u uw “0” opgeven bij de datum 31-12-2023. Dit volstaat om uw aangifte afgerond en ingediend te krijgen. De stand van 31-12-2023 heeft alleen als doel om als vergelijk te dienen en om direct in de aangifte inkomstenbelasting 2023 als beginstand opgenomen te kunnen worden. Dit heeft geen verder effect op de heffing in 2023.

De schulden (zoals opgenomen in het financieel jaaroverzicht) tellen mee in het totale saldo aan schulden dat een belastingplichtige heeft – en waarop de schuldendrempel van € 3.400/ € 6.800 van toepassing is. Die drempel wordt overigens toegepast op het totale bedrag aan schulden dat een belastingplichtige op de peildatum heeft – en niet per schuld.

Wij sturen u het financieel jaaroverzicht graag nogmaals toe. Stuur een e-mail aan info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer of bel op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur naar 085 – 007 25 00 (optie 2). Wij helpen u graag verder.

In het klantportaal MijnCLBeheer vindt u onder Mijn Documenten eveneens uw financieel jaaroverzicht. Deze kunt u downloaden voor uw belastingaangifte.

Mijn profiel

Dit betreft uw levens- en/of fiscaal partner. Ten behoeve van uw participatie is het niet noodzakelijk om uw partner apart in te schrijven. De participaties worden op naam van de hoofdparticipant gesteld. Wij zullen ons ten alle tijden baseren op de wetgeving ten aanzien van nalatenschap, schenken en erfenis. Als partner valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Ja dat kan. U kunt de verklaring van deelname insturen op naam van uw kind waarbij u als ouders/voogd altijd mee tekent. Als vertegenwoordiger valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Vanaf 18 jaar zullen de deelnames automatisch volledig op naam van uw kind komen. Indien u dit niet of anders wenst, vragen wij u op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur telefonisch contact op te nemen op 085 – 007 25 00 (optie 2).

Het is mogelijk om iemand te volmachtigen namens u te handelen. Graag ontvangen wij daarvoor een kopie van de officiële (notariële) documenten. Deze volmacht situatie vervalt direct bij overlijden van de participant. Als gevolmachtigde valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Het is mogelijk om als bedrijf deel te nemen in één van de fondsen. Hiervoor hebben wij een verklaring van deelname die speciaal is opgesteld voor rechtspersonen. Hierin staan ook specifieke vragen die verband hebben met uw onderneming. Wij verzoeken u dan ook deze te gebruiken bij het inschrijven van een onderneming. U kunt deze tijdens een open emissie vinden onder de downloadpagina van het betreffende fonds.

U kunt als stichting deelnemen. Echter, wij bedienen stichtingen vanaf een totale deelname van minimaal € 100.000 over alle fondsen bij Credit Linked Beheer, wanneer deze is ingeschreven in het handelsregister en de statuten (notarieel) overlegt. Alle bestuurders vallen als contactpersoon onder ons cliëntenonderzoek. Wij zullen van allen de gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Een familiefonds kan deelnemen in één van de fondsen. Wij behandelen een familiefonds als één entiteit met meerdere betrokkenen. Wenst u deel te nemen, dan verzoeken wij u om vooraf telefonisch contact op te nemen op 085 – 007 25 00 (optie 2). Wij kunnen u dan goed informeren over welke gegevens wij van u wensen te ontvangen.

Wij zijn verplicht u periodiek te informeren over de status van onze fondsen. Dit doen wij door middel van onze (e-mail) nieuwsbrief. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief, echter hiermee mist u wellicht belangrijke informatie. U kunt onze nieuwsbrieven altijd terugvinden op onze website.

Inschrijven en storten

Bij geen bijzonderheden zal het inschrijfproces ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen. Bij drukte kan dit uitlopen naar 14 werkdagen. Hoe vollediger u uw inschrijving inclusief juiste toebehoren aanlevert , des te sneller kunnen wij uw inschrijving verwerken.

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Wij vragen u uw wens aan te geven , waarna wij telefonisch contact met u zullen opnemen.
a) In het digitale klantportaal MijnCLBeheer kunt u via Meer beleggen uw interesse aangeven.
b) Per e-mail kan dit naar info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer.
c) Per post kan dit naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

Elke nieuwe inschrijving is een overeenkomst waarop wij een akkoord en dus uw handtekening nodig hebben.

Hiervoor gebruikt u ook het formulier ‘Verklaring van deelname Rechtspersonen’ en geeft u uw situatie aan. Zo wordt de inschrijving op deze entiteit het beste verwerkt in onze administratie.

Het kan voorkomen dat u uw deelnamebedrag niet in één keer kunt overboeken i.v.m. het vastgestelde limiet door uw bank. Dit limiet is bij de meeste banken € 50.000. U kunt via uw internet bankieren proberen om het limiet te verhogen of uw bank het limiet eenmalig te laten verhogen.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u het deelnamebedrag in deelstortingen doen o.v.v. relatienummer, deelstorting 1 van [vul het aantal stortingen in].

Onze voorkeur is dat u stort vanaf de IBAN die is aangegeven op de verklaring van deelname. Echter, indien u toch wenst te storten vanaf een ander IBAN zijn wij verplicht de IBAN op de verklaring van deelname te verifiëren door middel van een 1 cent storting in het betreffende fonds en controle aan onze zijde.

U ontvangt na storting binnen 48 uur een voorlopige stortingsbevestiging.
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de deelnamesom ontvangt u de definitieve bevestiging van storting en deelname.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.

Wijziging doorgeven

U kunt uw adreswijziging wijzigen door:
a) in het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn Gegevens uw adres aan te passen. Ziet u de wijziging niet direct, neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur contact op via 085 – 007 25 00 (optie 2).
b) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer
c) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn o.v.v. uw relatienummer
U kunt uw contactgegevens enkel schriftelijk wijzigen o.v.v. uw relatienummer door:
a) in het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn Gegevens uw contactgegevens te wijzigen. Een e-mailadres wijziging zal na verificatie pas na enkele werkdagen zichtbaar zijn.
b) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl
c) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn
U ontvangt uw berichtgeving per e-mail, dan wel per post. Indien u dit graag gewijzigd ziet, dan kan dit door:
a) in het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn Gegevens uw gewenste communicatiekanaal aan te passen.
b) een verzoek per e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer.
c) een verzoek per post te sturen naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn o.v.v. uw relatienummer.
U kunt uw dividendvoorkeur wijzigen door:
a) uw dividendkeuze in het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn Deelnames / Tab Dividend aan te passen.
b) een verzoek per e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer.
c) een verzoek per post te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn o.v.v. uw relatienummer.
Wij vragen u een schriftelijke melding te maken o.v.v. het relatienummer van de overledene in combinatie met een overlijdensakte.
Eveneens vragen wij u de contactgegevens inclusief een geldig legitimatiebewijs van de contactpersoon mee te sturen, doorgaans betreft dit de executeur testamentair.
Dit kan:
a) per e-mail naar info@clbeheer.nl
b) per brief naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn
c) in het klantportaal MijnCLBeheer onder Contact kunt u een Bericht sturen met Onderwerp ‘Overlijden melden’. Meesturen van bijlages is op dit moment nog niet mogelijk. Wij verzoeken u de gevraagde documenten separaat te e-mailen aan bovengenoemd e-mailadres of per post toe te sturen.
U kunt uw IBAN door:
a) in het klantportaal MijnCLBeheer onder Mijn gegevens een wijziging door te geven. Een IBAN wijziging zal na verificatie pas na enkele werkdagen zichtbaar zijn.
b) een verzoek per e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer.
c) een verzoek per post te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn o.v.v. uw relatienummer.

én

een 1 cent storting op de betreffende fondsrekening te doen.

Er zijn twee mogelijkheden:
a) in het klantportaal MijnCLBeheer kunt u onder Mijn Gegevens uw contactgegevens wijzigen. Een e-mailadres wijziging zal na verificatie pas na enkele werkdagen zichtbaar zijn.
b) u kunt uw nieuwe e-mailadres doorgeven door een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer. Wij nemen telefonisch contact met u op om uw wijziging verder te verwerken.

Let op;
Wij vragen u in uw mailprogramma het domein @clbeheer.nl toe te voegen aan uw veilige afzenders, zodat u onze e-mails niet mist.