FONDSEN

Zes woningfondsen, 2.000+ woningen, € 530 miljoen in beheer

Credit Linked Beheer is oprichter en beheerder van inmiddels zes woningfondsen. Het eerste, in 2014 gestarte Huurwoningen Nederland Fonds, heeft inmiddels een beheerd vermogen van € 239 miljoen. De vijfde emissie van dit fonds werd in augustus dit jaar gesloten bij € 70 miljoen geplaatst kapitaal. Na het Huurwoningen Nederland Fonds zijn, het Groenwoningen Fonds, het Duurzaamwoningen Fonds, het Ecowoningen Fonds, het Huurwoningen Nederland Fonds II en het CLB Duurzaam Nederlands Woningfonds opgericht. Alle fondsen kopen nieuwe en jonge duurzame, energiezuinige huurwoningen in Nederland, waarvan de verwachte maandhuur ligt tussen € 700 en € 1.300. De fondsen kopen geen woningen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.
Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Meer informatie

Emissie
Oprichting
Fiscaliteit
Aantal emissies
Dividend 2020
Eff. rendement
Beheerd vermogen
Verhuurd
In aanbouw/aankoop
Gemiddeld bouwjr

Gesloten
2014
Fiscaal transparant
5 emissies
7,0%
9,4%* (verwacht)
€ 239 mln.
499 woningen
437 woningen
2019

Beleggingsbeleid
• Nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen (voornamelijk vrije sector)
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,3%
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

Meer informatie

Emissie
Oprichting
Fiscaliteit
Belastingvoordeel
Aantal emissies
Dividend 2020
Eff. rendement
Beheerd vermogen
In verhuur
In aanbouw/aankoop
Gemiddeld bouwjr

Gesloten (emissie heropent op 4 januari 2021)
2016
Fiscaal groenfonds
1,28% – 2,38%*
4 emissies
5,5%
7,9%* (verwacht)
€ 135 mln.
383 woningen
166 woningen
2019

Beleggingsbeleid
• Nieuwe en jonge Nederlandse zeer energiezuinige huurwoningen (voornamelijk vrije sector)
• Minimaal 70% moet belegd zijn in (aan te kopen) huurwoningen met een groenverklaring
• De bruto huurfactor (aankoopprijs/bruto huurinkomsten) moet tussen 14 en 23 bedragen
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

Meer informatie

Emissie
Oprichting
Fiscaliteit
Aantal emissies
Dividend 2020
Eff. rendement
Beheerd vermogen
In verhuur
In aanbouw/aankoop
Gemiddeld bouwjr

Gesloten
2018
Fiscaal transparant
1 emissie
5,2%
7,8%* (verwacht)
€ 36 mln.
76 woningen
89 woningen
2019

Beleggingsbeleid
• Jonge appartementen en grondgebonden Nederlandse Huurwoningen (voornamelijk vrije sector)
• Maximaal 10% van de inleg wordt belegd in de Think Global Real Estate UCITS ETF
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,5%
• Financiering maximaal 45% van de balanswaarde van de woningportefeuille

Meer informatie

Emissie
Oprichting
Fiscaliteit
Belastingvoordeel
Aantal emissies
Dividend 2020
Eff. rendement
Beheerd vermogen
In verhuur
In aanbouw/aankoop
Gemiddeld bouwjr

Gesloten
2019
Fiscaal groenfonds
1,28% – 2,38%*
1 emissie
5,0%* (verwacht)
7,9%* (verwacht)
€ 40 mln.
Nog geen woningen
178 woningen
2020

Beleggingsbeleid
• Nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector
• Minimaal 70% moet belegd zijn in (aan te kopen) huurwoningen met een groenverklaring
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,0%
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

Meer informatie

Emissie
Oprichting
Fiscaliteit
Aantal emissies
Dividend 2020
Eff. rendement
Beheerd vermogen
In verhuur
In aanbouw/aankoop
Gemiddeld bouwjr

Gesloten
2020
Fiscaal transparant
1 emissie
6,2%* (verwacht)
9,0%* (verwacht)
€ 80 mln
35 woningen
441 woningen
2020

Beleggingsbeleid
• Belegging in te ontwikkelen en bestaande complexen van nieuwe en jonge huurwoningen
• Naar verwachting wordt 50% belegd in (aan te kopen) huurwoningen met een groenverklaring
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,0%
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

*Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.
Beleggen in de genoemde fondsen brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. Het belastingvoordeel voor groene beleggingen is vermogensafhankelijk en zou door aanpassingen in fiscale regelgeving in de toekomst kunnen wijzigen.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.