FONDSEN

Zes particuliere woningfondsen, ruim 3.000 woningen, € 950 miljoen in beheer

Credit Linked Beheer is oprichter en beheerder van inmiddels zes particuliere woningfondsen. Het eerste, in 2014 gestarte Huurwoningen Nederland Fonds, heeft inmiddels een beheerd vermogen van € 415 miljoen. Na het Huurwoningen Nederland Fonds zijn, het Groenwoningen Fonds, het Duurzaamwoningen Fonds, het Ecowoningen Fonds, het Huurwoningen Nederland Fonds II en het Huurwoningen Nederland Fonds III opgericht. Alle fondsen kopen nieuwe en jonge duurzame, energiezuinige huurwoningen in Nederland, waarvan de verwachte maandhuur ligt tussen € 700 en € 1.400. De fondsen kopen geen woningen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.
Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Huurwoningen Nederland Fonds - beleggen in nieuwe en jonge huurwoningen
Meer informatie
Emissie Gesloten
Oprichting 2014
Fiscaliteit Fiscaal transparant
Aantal emissies 6 emissies
Huidig dividend (over € 5.000) 5,5%
Eff. rendement (conform prospectus) 9,6% (verwacht)
Beheerd vermogen € 415 mln.
In exploitatie 666 woningen
In realisatie/aankoop 886 woningen
Gemiddeld bouwjaar 2020

Beleggingsbeleid
• Nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen (voornamelijk vrije sector)
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,0%
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

Meer informatie
Emissie Gesloten
Oprichting 2016
Fiscaliteit Fiscaal groenfonds
Belastingvoordeel 1,28%-2,38%
Aantal emissies 4 emissies
Huidig dividend (over € 5.000) 5,5%
Eff. rendement (conform prospectus) 7,9%* (verwacht)
Beheerd vermogen € 190 mln.
In exploitatie 530 woningen
In realisatie/aankoop 83 woningen
Gemiddeld bouwjaar 2020

Beleggingsbeleid
• Nieuwe en jonge Nederlandse zeer energiezuinige huurwoningen (voornamelijk vrije sector)
• Minimaal 70% moet belegd zijn in (aan te kopen) huurwoningen met een groenverklaring
• De bruto huurfactor (aankoopprijs/bruto huurinkomsten) moet tussen 14 en 23 bedragen
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

Duurzaam Woningen Fonds downloads
Meer informatie
Emissie Gesloten
Oprichting 2018
Fiscaliteit Fiscaal transparant
Aantal emissies 2 emissies
Huidig dividend (over € 5.000) 4,0%
Eff. rendement (conform prospectus) 8,0%* (verwacht)
Beheerd vermogen € 105 mln.
In exploitatie 140 woningen
In realisatie/aankoop 106 woningen
Gemiddeld bouwjaar 2021

Beleggingsbeleid
• Jonge appartementen en grondgebonden Nederlandse huurwoningen (voornamelijk vrije sector)
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,0%
• Financiering maximaal 45% van de balanswaarde van de woningportefeuille

Ecowoningen Fonds - beleggen met belastingvoordeel
Meer informatie
Emissie Gesloten
Oprichting 2019
Fiscaliteit Fiscaal groenfonds
Belastingvoordeel 1,28%-2,38%
Aantal emissies 1 emissie
Huidig dividend (over € 5.000) 4,2%
Eff. rendement (conform prospectus) 7,9%* (verwacht)
Beheerd vermogen € 60 mln.
In exploitatie 138 woningen
In realisatie/aankoop 62 woningen
Gemiddeld bouwjaar 2022

Beleggingsbeleid
• Nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector
• Minimaal 70% moet belegd zijn in (aan te kopen) huurwoningen met een groenverklaring
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,0%
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

Huurwoningen Nederland Fonds 2- beleggen in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland
Meer informatie
Emissie Gesloten
Oprichting 2020
Fiscaliteit Fiscaal transparant
Aantal emissies 1 emissie
Huidig dividend (over € 5.000) 5,7%
Eff. rendement (conform prospectus) 9,0%* (verwacht)
Beheerd vermogen € 135 mln.
In exploitatie 205 woningen
In realisatie/aankoop 285 woningen
Gemiddeld bouwjaar 2022

Beleggingsbeleid
• Belegging in te ontwikkelen en bestaande complexen van nieuwe en jonge huurwoningen
• Naar verwachting wordt 50% belegd in (aan te kopen) huurwoningen met een groenverklaring
• Bruto Aanvangsrendement (BAR) minimaal 4,0%
• Financiering maximaal 60% van de aankoopprijs van het vastgoed

Huurwoningen Nederland Fonds III - - beleggen in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland
Meer informatie
Emissie Gesloten
Oprichting 2021
Fiscaliteit Fiscaal transparant
Aantal emissies 1 emissie
Huidig dividend (over € 5.000) 3,8%
Eff. rendement (conform prospectus) 8,2% (verwacht)
Beheerd vermogen € 50 mln.
In exploitatie 0 woningen
In realisatie/aankoop 65 woningen
Gemiddeld bouwjaar

Beleggingsbeleid
• Belegging in te ontwikkelen en bestaande complexen van huurwoningen
• Naar verwachting wordt 43% belegd in (aan te kopen) huurwoningen met een groenverklaring
• Financiering maximaal 60% van balanswaarde van de woningportefeuille

In exploitatie: opgeleverde woningen in verhuur
In realisatie/aankoop: woningen waarvoor een koop- of intentieovereenkomst is getekend

*Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.
Beleggen in de genoemde fondsen brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. Het belastingvoordeel voor groene beleggingen is vermogensafhankelijk en zou door aanpassingen in fiscale regelgeving in de toekomst kunnen wijzigen.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.