OVER ONS

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE

Credit Linked Beheer structureert en beheert woningfondsen. De strategie en benadering van de organisatie zijn ‘near institutional’, waarbij wordt gestreefd naar een rustig rendement met de intentie om zo min mogelijk voor verrassingen te komen staan. Net als institutionele beleggers wordt nagenoeg alleen belegd in nieuwbouw, Nederlandse huurwoningen in de vrije sector, waar het aanbod laag en de vraag hoog is. Het belang van de belegger wordt centraal gesteld. Dit uit zich onder andere in de kwaliteit van het aangekochte vastgoed, een transparante en faire kostenstructuur en een conservatief financieringsniveau.

DE ONDERNEMING

Credit Linked Beheer is opgericht in 2012 en houdt zich bezig met het oprichten, structureren en beheren van vastgoedgerelateerde beleggingen voor eigen rekening en risico en/of voor derden. Credit Linked Beheer opereert alleen in Nederland en beschikt over een door de AFM verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft.

Het eerste, in 2014 gestarte, Huurwoningen Nederland Fonds, is inmiddels € 360 miljoen euro groot. De organisatie, die inmiddels uit ca. 40 medewerkers bestaat, heeft ruim 2.500 woningen aangekocht, gespreid over meer dan 90 locaties in Nederland met een totale fondswaarde van meer dan € 700 miljoen. In november 2019 werd Credit Linked Beheer de winnaar van de FD Gazellen top 100 en is daarmee de snelst groeiende onderneming van Nederland. In 2020 werd de bronzen FD Gazelle Award gewonnen (voor de regio Midden en Oost Nederland).

Credit Linked Beheer is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56583656.

Wij

WIJ

MAKEN HET VERSCHIL

Al onze medewerkers beschikken over relevante ervaring op het gebied van vastgoed, financiën, fondsbeheer en risicomanagement. Daarnaast werken wij met gerenommeerde partijen om de kwaliteit van onze fondsen te borgen.

Oprichter en algemeen directeur van Credit Linked Beheer is Eduardo Alvarez. Na zijn studie econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft hij ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen, waaronder de ING Groep, Achmea Global Investors en Delta Lloyd Bank op het gebied van Asset & Liability Management en Portfolio Management. Het management van Credit Linked Beheer heeft ruime ervaring met het initiëren van vastgoed gerelateerde beleggingen.

Op 11 september 2018 is de Raad van Commissarissen (RvC) opgericht. De AFM heeft de drie leden van de RvC getoetst en goedgekeurd. De RvC bestaat uit de heren R.P.H. Paardenkooper (gepensioneerd en voormalig medeoprichter van Credit Linked Beheer B.V.), S.W.M.M. Maassen (voormalig lid van het investment team van NPM Capital en vervult diverse toezichthoudende functies) en P.P.M. Valk (voormalig directeur ING Corporate Clients).

Beleidsbepalers / Directie

Eduardo Alvarez, Credit Linked Beheer

Eduardo Alvarez – Algemeen directeur en medeoprichter

Analytisch opgeleid met een zeer ruime ervaring in asset & liability management, portfolio management en het structureren van fondsen op basis van asset-backed securities, opgedaan bij gerenommeerde financiële instellingen als de ING Groep, Achmea Global Investors en Delta Lloyd Bank . Eduardo Alvarez heeft eind 2012 Credit Linked Beheer opgericht.

Félice de Jongh Swemer, Credit Linked Beheer

Félice de Jongh Swemer – Directeur bedrijfsvoering

Bedrijfskundig opgeleid en ruim 20 jaar ervaring in vastgoed. Félice de Jongh Swemer is verantwoordelijk voor het optimaliseren en bewaken van alle bedrijfsprocessen, waarbij zij verantwoording aflegt aan de AFM en de Raad van Commissarissen. In haar loopbaan heeft zij ruime ervaring opgedaan in het maken van projectbegrotingen en financieringen, de aan- en verkoop van vastgoed, due diligence trajecten, portfoliobeheer en projectontwikkeling. Félice de Jongh Swemer is in dienst getreden op 1 januari 2018.

Overige directie

Hans Reijersen van Buuren, Credit Linked Beheer

Hans Reijersen van Buuren – Directeur vastgoed

Na zijn opleiding aan de HTS Bouwkunde in Utrecht is Hans Reijersen van Buuren verantwoordelijk geweest voor vele projecten, zowel bedrijfsmatig onroerend goed als woningbouw. Gezien zijn ervaring als projectontwikkelaar goed van pas komt bij de verwerving en realisatie van projecten is hij in juli 2019 als directeur vastgoed in dienst getreden. Hans Reijersen van Buuren is in zijn hoedanigheid als directeur vastgoed verantwoordelijk voor de acquisitie, realisatie, verhuur en het beheer van de woningportefeuilles van de verschillende fondsen die door Credit Linked Beheer B.V. worden beheerd.

Roy Stege, Credit Linked Beheer

Roy Stege – Financieel directeur

Na zijn studie Bedrijfseconomie en postdoctorale studie Accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Roy Stege ervaring opgedaan bij EY en Vanderlande als accountant en internal auditor. Van 2005 tot 2019 heeft hij diverse vastgoedervaringen opgedaan bij de Rabo Vastgoedgroep in verschillende financiële management functies. In deze functies heeft hij kennis en ervaring opgebouwd over ontwikkeling, financiering en exploitatie van de verschillende vastgoedactiviteiten. In september 2019 is Roy Stege als financieel directeur in dienst getreden bij Credit Linked Beheer B.V.

CONTACT

CONTACT

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Vul het onderstaande formulier in of e-mail naar info@clbeheer.nl. Eén van onze medewerkers neemt snel contact met u op. Tevens willen wij u erop attent maken dat Credit Linked Beheer regelmatig informatiebijeenkomsten verzorgt. Deze kunt u vinden in de agenda. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Lt. Gen. van Heutszlaan 10
3743 JN Baarn
085 – 007 25 00


    * verplichte velden