OVER ONS

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE

Credit Linked Beheer structureert en beheert woningfondsen. De strategie en benadering van de organisatie zijn ‘near institutional’, waarbij wordt gestreefd naar een rustig rendement met de intentie om zo min mogelijk voor verrassingen te komen staan. Net als institutionele beleggers wordt nagenoeg alleen belegd in nieuwbouw, Nederlandse huurwoningen in de vrije sector, waar het aanbod laag en de vraag hoog is. Het belang van de belegger wordt centraal gesteld. Dit uit zich onder andere in de kwaliteit van het aangekochte vastgoed, een transparante en faire kostenstructuur en een conservatief financieringsniveau.

DE ONDERNEMING

Credit Linked Beheer is opgericht in 2012 en houdt zich bezig met het oprichten, structureren en beheren van vastgoedgerelateerde beleggingen voor eigen rekening en risico en/of voor derden. Credit Linked Beheer opereert alleen in Nederland en beschikt over een door de AFM verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft.

Het eerste, in 2014 gestarte, Huurwoningen Nederland Fonds, is € 397 miljoen euro groot. De organisatie, die uit ca. 30 medewerkers bestaat, heeft ruim 3.200 woningen aangekocht, gespreid over ruim 100 locaties in Nederland met een totale fondswaarde van ca. € 925 miljoen. In zowel 2019, 2020 en 2021 behoorde Credit Linked Beheer tot de snelst groeiende ondernemingen van Nederland en won daarvoor respectievelijk een gouden, bronzen en zilveren FD Gazellen award.

Credit Linked Beheer is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56583656.

Wij

WIJ

MAKEN HET VERSCHIL

Al onze medewerkers beschikken over relevante ervaring op het gebied van vastgoed, financiën, fondsbeheer en risicomanagement. Zo ook het management van Credit Linked Beheer, die ruime ervaring heeft met het initiëren van vastgoed gerelateerde beleggingen. Daarnaast werken wij met gerenommeerde partijen om de kwaliteit van onze fondsen te borgen. 

Beleidsbepalers / Directie

Félice de Jongh Swemer – Directeur Bedrijfsvoering en

Risk & Compliance

Bedrijfskundig opgeleid en ruim 20 jaar ervaring in vastgoed. Félice de Jongh Swemer is verantwoordelijk voor het optimaliseren en bewaken van alle bedrijfsprocessen, waarbij zij verantwoording aflegt aan de AFM en de Raad van Commissarissen. In haar loopbaan heeft zij ruime ervaring opgedaan in het maken van projectbegrotingen en financieringen, de aan- en verkoop van vastgoed, due diligence trajecten, portfoliobeheer en projectontwikkeling. Félice de Jongh Swemer is in dienst getreden op 1 januari 2018.

Hans Reijersen van Buuren – Directeur Vastgoed & Commercie

Na zijn opleiding aan de HTS Bouwkunde in Utrecht is Hans Reijersen van Buuren verantwoordelijk geweest voor vele projecten, zowel bedrijfsmatig onroerend goed als woningbouw. Gezien zijn ervaring als projectontwikkelaar goed van pas komt bij de verwerving en realisatie van projecten is hij in juli 2019 als directeur vastgoed in dienst getreden. Hans Reijersen van Buuren is in zijn hoedanigheid als directeur vastgoed verantwoordelijk voor de acquisitie, realisatie, verhuur en het beheer van de woningportefeuilles van de verschillende fondsen die door Credit Linked Beheer B.V. worden beheerd.

Roy Stege – Financieel Directeur

Na zijn studie Bedrijfseconomie en postdoctorale studie Accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Roy Stege ervaring opgedaan bij EY en Vanderlande als accountant en internal auditor. Van 2005 tot 2019 heeft hij diverse vastgoedervaringen opgedaan bij de Rabo Vastgoedgroep in verschillende financiële management functies. In deze functies heeft hij kennis en ervaring opgebouwd over ontwikkeling, financiering en exploitatie van de verschillende vastgoedactiviteiten. In september 2019 is Roy Stege als financieel directeur in dienst getreden bij Credit Linked Beheer B.V.

Raad van Commissarissen

Op 11 september 2018 is de Raad van Commissarissen (RvC) opgericht. De AFM heeft de drie leden van de RvC getoetst en goedgekeurd. De RvC bestaat per 29 september 2022 uit de heren F.J.W. Van Blokland (2002-2022 directeur IVBN), S.W.M.M. Maassen (voormalig lid van het investment team van NPM Capital en vervult diverse toezichthoudende functies) en S.P.N.M. de Bonth (eigenaar van 1Challenge B.V. en mede-eigenaar van Brisk B.V en Spoorvastgoed B.V.).

CONTACT

CONTACT

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Vul het onderstaande formulier in. Een van onze medewerkers neemt snel contact met u op. Tevens willen wij u erop attenderen dat Credit Linked Beheer regelmatig informatiebijeenkomsten verzorgt. Deze kunt u vinden in de agenda. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

    * verplichte velden