085-007 25 00
info@clbeheer.nl
Adres
LT. Gen. van Heutszlaan 10 3743 JN Baarn
Loading...
Beheerder van woningfondsen2019-10-21T13:20:01+00:00
Reclame

Behoudens de jaarrekeningen dient de informatie op deze website te worden beschouwd als reclame.

OVER ONS

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE

Credit Linked Beheer B.V. structureert en beheert woningfondsen. Hierbij stellen wij het belang van de belegger centraal. Dit uit zich onder andere in de kwaliteit van het aangekochte vastgoed, een transparante en faire kostenstructuur en een conservatief financieringsniveau.

Credit Linked Beheer B.V. beschikt over een door de AFM verleende vergunning voor het beheren van beleggingsfondsen. Credit Linked Beheer is de beheerder van drie fondsen: Huurwoningen Nederland Fonds, Duurzaamwoningen Fonds en het Groenwoningen Fonds.

Het Groenwoningen Fonds is door de overheid aangewezen als fiscaal groenfonds, waardoor particuliere beleggers bijdragen aan een beter milieu en bovendien profiteren van een fiscaal voordeel. Dit geeft ons een unieke positie in Nederland. De fondsen beleggen in nieuwe en zeer jonge huurwoningen en appartementen.

Goedkeuring van prospectussen door de AFM mag niet worden beschouwd als het aanprijzen van de beleggingsfondsen. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat de prospectussen begrijpelijk, consistent en volledig zijn.

Beleggen in de fondsen brengt risico’s met zich mee, zoals onder andere markt-, rente-, politieke en leegstandrisico’s. Wanneer u een deelneming in één van de fondsen overweegt staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

Wij

WIJ

MAKEN HET VERSCHIL

Al onze medewerkers beschikken over relevante ervaring op het gebied van vastgoed, financiën, fondsbeheer en risicomanagement. Daarnaast werken wij met gerenommeerde partijen om de kwaliteit van onze fondsen te borgen.

De beleidsbepalers van Credit Linked Beheer B.V. zijn de heer E. Alvarez, mevrouw F.E. de Jongh Swemer en de heer H. Vorstenbosch.

EDUARDO ALVAREZ

Algemeen directeur en medeoprichter van Credit Linked Beheer.

“Analytisch opgeleid en meer dan tien jaar ervaring in het structureren van fondsen.”

Felice de Jongh Swemer

Directeur Bedrijfsvoering.

“Directeur bedrijfsvoering en financieel opgeleid en ruim 15 jaar ervaring in vastgoed en facilitaire dienstverlening.”

Hans Vorstenbosch

Financieel directeur.

“Informaticus en financieel administratief onderlegd. Ruime ervaring op
het gebied van (financieel) fondsenbeheer.”

CONTACT

CONTACT

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u het onderstaande formulier invullen of een email sturen naar info@clbeheer.nl. Één van onze medewerkers neemt dan snel contact met u op. Tevens willen we u erop attent maken dat Credit Linked Beheer regelmatig informatie bijeenkomsten verzorgt. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

LT. Gen. van Heutszlaan 10
3743 JN Baarn
085 – 007 25 00