085-007 25 00
info@clbeheer.nl
Adres
LT. Gen. van Heutszlaan 10 3743 JN Baarn
Loading...
Beheerder van woningfondsen2019-12-04T16:53:17+00:00
Reclame

Behoudens de jaarrekeningen dient de informatie op deze website te worden beschouwd als reclame.

OVER ONS

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE

Credit Linked Beheer B.V. structureert en beheert woningfondsen. Hierbij stellen wij het belang van de belegger centraal. Dit uit zich onder andere in de kwaliteit van het aangekochte vastgoed, een transparante en faire kostenstructuur en een conservatief financieringsniveau.

DE ONDERNEMING

Credit Linked Beheer is opgericht in 2012 en houdt zich bezig met het oprichten, structureren en beheren van vastgoedgerelateerde beleggingen voor eigen rekening en risico en/of voor derden. Credit Linked Beheer opereert alleen in Nederland, beschikt over een door de AFM verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft. en heeft vier Nederlandse woningfondsen in beheer;

  • Huurwoningen Nederland Fonds (2014)

  • Groenwoningen Fonds (2016)

  • Duurzaamwoningen Fonds (2018)

  • Ecowoningen Fonds (2019)

Voor het eerste, in 2014 gestarte, Huurwoningen Nederland Fonds, werd tijdens de eerste emissie 5 miljoen euro geplaatst. De meest recente, vijfde emissie van dit fonds werd in augustus dit jaar gesloten bij 70 miljoen euro geplaatst kapitaal. De organisatie, die inmiddels uit 45 medewerkers bestaat, heeft ruim 1.000 woningen in beheer, gespreid over meer dan 60 locaties in Nederland met een totale fondswaarde van € 360 miljoen. In november 2019 werd Credit Linked Beheer de winnaar van de FD Gazellen top 100 van het Financieele Dagblad en is daarmee de snelst groeiende onderneming van Nederland, gemeten over de periode 2016 tot en met 2018.

Credit Linked Beheer is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56583656.

Wij

WIJ

MAKEN HET VERSCHIL

Al onze medewerkers beschikken over relevante ervaring op het gebied van vastgoed, financiën, fondsbeheer en risicomanagement. Daarnaast werken wij met gerenommeerde partijen om de kwaliteit van onze fondsen te borgen.

Oprichter en algemeen directeur van Credit Linked Beheer is de heer Eduardo Alvarez. Na zijn studie econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft hij ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen, waaronder de ING Groep, Achmea Global Investors en Delta Lloyd Bank op het gebied van Asset & Liability Management en Portfolio Management. Het management van Credit Linked Beheer heeft ruime ervaring met het initiëren van vastgoed gerelateerde beleggingen.

Op 11 september 2018 is de Raad van Commissarissen opgericht. De AFM heeft de drie leden van de RvC getoetst en goedgekeurd. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren R.P.H Paardenkooper (gepensioneerd en voormalig medeoprichter van Credit Linked Beheer B.V.), S.W.M.M. Maassen (voormalig lid van het investment team van NPM Capital en vervult diverse toezichthoudende functies) en P.P.M. Valk (voormalig directeur ING Corporate Clients).

De directie van Credit Linked Beheer B.V., zijnde de door de toezichthouder getoetste beleidsbepalers, bestaat uit drie natuurlijke personen; de heer E. Alvarez, mevrouw F.E. de Jongh Swemer en de heer H. Vorstenbosch.

EDUARDO ALVAREZ

Algemeen directeur en medeoprichter van Credit Linked Beheer.

“Analytisch opgeleid en meer dan tien jaar ervaring in het structureren van fondsen.”

Felice de Jongh Swemer

Directeur Bedrijfsvoering.

“Directeur bedrijfsvoering en financieel opgeleid en ruim 15 jaar ervaring in vastgoed en facilitaire dienstverlening.”

Hans Vorstenbosch

Financieel directeur.

“Informaticus en financieel administratief onderlegd. Ruime ervaring op
het gebied van (financieel) fondsenbeheer.”

CONTACT

CONTACT

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u het onderstaande formulier invullen of een email sturen naar info@clbeheer.nl. Één van onze medewerkers neemt dan snel contact met u op. Tevens willen we u erop attent maken dat Credit Linked Beheer regelmatig informatie bijeenkomsten verzorgt. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

LT. Gen. van Heutszlaan 10
3743 JN Baarn
085 – 007 25 00