085-007 25 00
info@clbeheer.nl
Adres
LT. Gen. van Heutszlaan 10 3743 JN Baarn
Loading...
Beheerder van woningfondsen2020-01-10T18:31:37+00:00
Reclame

Behoudens de jaarrekeningen dient de informatie op deze website te worden beschouwd als reclame.

OVER ONS

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE
Credit Linked Beheer structureert en beheert woningfondsen. De strategie en benadering van de organisatie zijn ‘near institutional’, waarbij wordt gemikt op een rustig rendement met de intentie om zo min mogelijk voor verrassingen te komen staan. Net als institutionele beleggers wordt nagenoeg alleen belegd in nieuwbouw, Nederlandse huurwoningen in de vrije sector, waar het aanbod laag en de vraag hoog is. Het belang van de belegger wordt centraal gesteld. Dit uit zich onder andere in de kwaliteit van het aangekochte vastgoed, een transparante en faire kostenstructuur en een conservatief financieringsniveau.
DE ONDERNEMING

Credit Linked Beheer is opgericht in 2012 en houdt zich bezig met het oprichten, structureren en beheren van vastgoedgerelateerde beleggingen voor eigen rekening en risico en/of voor derden. Credit Linked Beheer opereert alleen in Nederland, beschikt over een door de AFM verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft. en heeft vier Nederlandse woningfondsen in beheer;

  • Huurwoningen Nederland Fonds (2014)

  • Groenwoningen Fonds (2016)

  • Duurzaamwoningen Fonds (2018)

  • Ecowoningen Fonds (2019)

Voor het eerste, in 2014 gestarte, Huurwoningen Nederland Fonds, werd tijdens de eerste emissie 5 miljoen euro geplaatst. De meest recente, vijfde emissie van dit fonds werd in augustus dit jaar gesloten bij 70 miljoen euro geplaatst kapitaal. De organisatie, die inmiddels uit 45 medewerkers bestaat, heeft ruim 1.250 woningen in beheer, gespreid over meer dan 60 locaties in Nederland met een totale fondswaarde van € 360 miljoen. In november 2019 werd Credit Linked Beheer de winnaar van de FD Gazellen top 100 en is daarmee de snelst groeiende onderneming van Nederland.

Credit Linked Beheer is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56583656.

Wij

WIJ

MAKEN HET VERSCHIL

Al onze medewerkers beschikken over relevante ervaring op het gebied van vastgoed, financiën, fondsbeheer en risicomanagement. Daarnaast werken wij met gerenommeerde partijen om de kwaliteit van onze fondsen te borgen.

Oprichter en algemeen directeur van Credit Linked Beheer is de heer Eduardo Alvarez. Na zijn studie econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft hij ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen, waaronder de ING Groep, Achmea Global Investors en Delta Lloyd Bank op het gebied van Asset & Liability Management en Portfolio Management. Het management van Credit Linked Beheer heeft ruime ervaring met het initiëren van vastgoed gerelateerde beleggingen.

Op 11 september 2018 is de Raad van Commissarissen opgericht. De AFM heeft de drie leden van de RvC getoetst en goedgekeurd. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren R.P.H. Paardenkooper (gepensioneerd en voormalig medeoprichter van Credit Linked Beheer B.V.), S.W.M.M. Maassen (voormalig lid van het investment team van NPM Capital en vervult diverse toezichthoudende functies) en P.P.M. Valk (voormalig directeur ING Corporate Clients).

De directie van Credit Linked Beheer B.V., zijnde de door de toezichthouder getoetste beleidsbepalers, bestaat uit drie natuurlijke personen; de heer E. Alvarez, mevrouw F.E. de Jongh Swemer en de heer R. Mulder.

Eduardo Alvarez – Algemeen directeur en medeoprichter

Analytisch opgeleid met een zeer ruime ervaring in asset & liability management, portfolio management en het structureren van fondsen op basis van assett-backed securities, opgedaan bij gerenommeerde financiële instellingen als de ING Groep, Achmea Global investors en Delta Lloyd Bank . De heer Alvarez heeft eind 2012 Credit Linked Beheer opgericht.

Félice de Jongh Swemer – Directeur bedrijfsvoering

Bedrijfskundig opgeleid en ruim 20 jaar ervaring in vastgoed. Mevrouw de Jongh Swemer is verantwoordelijk voor het optimaliseren en bewaken van alle bedrijfsprocessen, waarbij zij verantwoording aflegt aan de AFM en de Raad van Commissarissen. In haar loopbaan heeft zij ruime ervaring opgedaan in het maken van projectbegrotingen- en financieringen, de aan- en verkoop van vastgoed, due diligence trajecten, portfoliobeheer en projectontwikkeling.

Roderik Mulder – Financieel directeur

Na zijn studie economie is de heer Mulder werkzaam geweest voor de ING Bank in Corporate Banking, Risk Management en Treasury. Na deze periode is hij 11 jaar actief geweest als Chief Finance and Risk Officer bij een vastgoed vermogensbeheerder. In deze laatste rol was de heer Mulder onderdeel van de directie en verantwoordelijk voor accounting, reporting en risk management. In 2001 heeft hij een MBA afgerond van INSEAD in Frankrijk.

CONTACT

CONTACT

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u het onderstaande formulier invullen of een email sturen naar info@clbeheer.nl. Één van onze medewerkers neemt dan snel contact met u op. Tevens willen we u erop attent maken dat Credit Linked Beheer regelmatig informatie bijeenkomsten verzorgt. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

LT. Gen. van Heutszlaan 10
3743 JN Baarn
085 – 007 25 00