HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Groenwoningen Fonds belegt via winstdelende leningen aan Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. in jonge en nieuwe, duurzame en energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland, voornamelijk in de vrije sector. Het fonds is door de overheid aangewezen als fiscaal groenfonds, waardoor particuliere participanten profiteren van een jaarlijks belastingvoordeel (onder voorwaarden) van minimaal 1,24% en maximaal 2,28%.

Reclame: behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
 • Fiscaal groenfonds
 • Verwacht dividend van 5,5% (uitkering per kwartaal)
 • Jaarlijks 1,24% – 2,28% belastingvoordeel
 • Stabiele bezettingsgraad portefeuille (circa 99%)
Jaarlijks belastingvoordeel van maximaal 2,28%

Het Groenwoningen Fonds is een door de overheid aangewezen groenfonds. Belegt u als particulier in een groenfonds, dan kunt u profiteren van een belastingvoordeel, bestaande uit een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting in box 1. Het voordeel bedraagt, onder voorwaarden, minimaal 1,24% en maximaal 2,28% per jaar. De hoogte van het belastingvoordeel voor groene beleggingen is vermogensafhankelijk en zou door aanpassingen in fiscale regelgeving in de toekomst kunnen wijzigen.

Risico’s

Beleggen in het Groenwoningen Fonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager rendement. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

 • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.
 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de  resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Verhuur- en leegstandrisico: Leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de participanten
 • Kostenrisico: Het risico bestaat dat de kosten van het fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen
 • Politiek risico: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen
 • Renterisico: Een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus

WONING PORTEFEUILLE

Met de opbrengst van de emissies van het Groenwoningen Fonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht. De woningen zijn hoogwaardig afgewerkt en hebben doorgaans een luxe keuken met inbouwapparatuur zoals een keramische of inductie kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. Verder beschikken ze over een ruime luxe badkamer met glazen douchecabine, hangend toilet en dubbele wastafel. Het energielabel van de aangekochte woningen is niet lager dan A. Huurders hebben hierdoor bij een gemiddeld energieverbruik, lagere energielasten dan bij bijvoorbeeld een woning uit de jaren tachtig of negentig.

Beleggingsbeleid

 • Aankoop van Nederlandse nieuwbouw huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector
 • Gespreide woningportefeuille
 • Minimaal 70% wordt belegd in duurzame en energiezuinige woningen
 • Minimaal 70% wordt belegd in te ontwikkelen en bestaande complexen van huurwoningen met een groenverklaring
 • Geen aankopen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen