HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Duurzaamwoningen Fonds biedt een belegging in jonge huurwoningen en -appartementen in Nederland. Het fonds onderscheidt zich door een lager financieringsniveau van 45%. Daarnaast onderscheidt het fonds zich ook op het gebied van duurzaamheid. Alle aangekochte woningen hebben een energielabel van A+++ of beter.

Reclame: behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken

Vergeleken met andere Nederlandse woningfondsen is het financieringsniveau laag en kan, vanwege het duurzame karakter van de woning, een rentekorting op de financiering worden bedongen van 0,5%.

  • Laag financieringsniveau vergeleken met andere aangeboden prospectusplichtige closed-end woningfondsen
  • Verwacht dividend van 4,0% (uitkering per kwartaal)
  • Alle woningen zijn duurzaam en energiezuinig.
  • Stabiele bezettingsgraad portefeuille (circa 99%)
Risico’s

Beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht. Een belegger kan langer aan deze belegging zijn gebonden (met name bij ongunstige marktontwikkelingen) dan verwacht of gewenst is.

  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.

  • Risico van wijzigingen in (fiscale) regelgeving: Wijzigingen in regelgeving (bijvoorbeeld door regulering van de vrije sector huurmarkt) of ander (fiscaal) overheidsingrijpen kan leiden tot een lager rendement.

  • Ontwikkelrisico: Bij een investering in nieuwbouwwoningen worden inschattingen gemaakt over de waarde van een project, de verwachte huur en huurders interesse. Ook kan de bouw vertraging oplopen. Dit kan leiden tot lagere of later dan verwachte huurbetalingen en derhalve een lager rendement op de belegging.

Lees het prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement.

Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is. Wanneer u een deelneming in het Duurzaamwoningen Fonds overweegt staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Zie het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. klik hier voor het document.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus

WONING PORTEFEUILLE

Met de opbrengst van de emissies van het Duurzaamwoningen Fonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht.

De woningen hebben doorgaans een luxe keuken met inbouwapparatuur zoals een keramische of inductie kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. Voorts beschikken ze doorgaans over een ruime luxe badkamer met hard glazen douchecabine, hangend toilet en dubbele wastafel. Het energielabel van de aangekochte woningen is gelijk aan A⁺⁺⁺. Huurders hebben hierdoor bij een gemiddeld energieverbruik, geen of zeer lage energielasten.

Beleggingsbeleid

  • Jonge appartementen en grondgebonden Nederlandse huurwoningen, voornamelijk in de vrije sector.
  • Geen aankopen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

In Nederland is een grote vraag naar vrije sector huurwoningen. Het Duurzaamwoningen Fonds voorziet hierin.