HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Duurzaamwoningen Fonds biedt een belegging in gasloze woningen en appartementen in Nederland. Beleggers genieten een direct verhuurrendement. Bovendien kan, bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt, een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen.

Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken

Vergeleken met andere Nederlandse woningfondsen is het financieringsniveau laag en kan, vanwege het duurzame karakter van de woning, een rentekorting op de financiering worden bedongen van 0,5%. Door maximaal 10% van de inleg te investeren in een liquide vastgoed ETF (de Think Global Real Estate UCITS ETF) wordt liquiditeit geboden voor participanten die hun participaties te gelde willen maken. Deze ETF belegt in 100 zeer liquide, wereldwijd gespreide vastgoedaandelen.

Het Duurzaamwoningen Fonds biedt:

 • Deelnemen vanaf € 5.000
 • Verwacht dividend rendement (uitkering per kwartaal) vanaf 5,2%* tot 2021 en oplopend tot 7,1%*
 • Verwacht effectief jaarrendement is 7,8%*
 • Een belegging in jonge appartementen en eengezins-huurwoningen met tuin
 • Alle woningen zijn gasloos, duurzaam en energiezuinig
 • Stabiele huurstroom door het grote aantal huurders
 • Goed uitzicht op waardestijging van de woningen

Vergeleken met andere in 2016 en 2017 aangeboden prospectusplichtige closed-end woningfondsen is het financieringsniveau laag (bron: Stichting Autoriteit Financiële Markten, goedgekeurde prospectussen). Ook wordt er geen LTV convenant (verhouding waarde onderpand ten opzichte van verstrekte lening) overeengekomen met de financier, waardoor de financiering niet kan worden opgeëist bij een waardedaling van de woningportefeuille.

Risico’s

Beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Meer informatie vindt u in het prospectus.

 • Verhuur- en leegstandrisico: Leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten
 • Kostenrisico: Het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen
 • Politiek risico: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen
 • Financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds
 • Renterisico: Een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten

Lees het prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement.

Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is. Wanneer u een deelneming in het Huurwoningen Nederland Fonds overweegt staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Zie het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. klik hier voor het document.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus
Brochure

WONING PORTEFEUILLE

Met de opbrengst van de emissies van het Duurzaamwoningen Fonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht.

De woningen hebben doorgaans een luxe keuken met inbouwapparatuur zoals een keramische of inductie kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. Voorts beschikken ze over een ruime luxe badkamer met hard glazen douchecabine, hangend toilet en dubbele wastafel. Het energielabel van de aangekochte woningen is gelijk aan A⁺⁺⁺⁺. Huurders hebben hierdoor bij een gemiddeld energieverbruik, geen of zeer lage energielasten.

Beleggingsbeleid
 • Jonge appartementen en grondgebonden Nederlandse huurwoningen, voornamelijk in de vrije sector.
 • Geen aankopen in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, krimpgemeenten in de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.
 • Maximaal 10% van de inleg wordt belegd in de Think Global Real Estate UCITS ETF (een mandje van wereldwijde gespreide vastgoedaandelen).

In Nederland is een grote vraag naar vrije sector huurwoningen. Het Duurzaamwoningen Fonds voorziet hierin.