HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Huurwoningen Nederland Fonds belegt in jonge en nieuwe huurwoningen en appartementen in Nederland, met de nadruk op vrije sector huurwoningen. Particuliere beleggers profiteren van een direct verhuurrendement van de woningportefeuille. Bovendien kan bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. Het Huurwoningen Nederland Fonds koopt geen woningen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
 • Participeren vanaf € 5.000
 • Dividend sinds 2014 is 7%* (uitkering per kwartaal)
 • Verwacht effectief rendement is 9,4%*
 • Per datum prospectus is belegd in 803 jonge huurwoningen
Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager rendement. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

 • Verhuur- en leegstandrisico: Leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten
 • Kostenrisico: Het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen
 • Politiek risico: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen
 • Financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds
 • Renterisico: Een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.

Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is. Wanneer u een deelneming in het Huurwoningen Nederland Fonds overweegt staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Zie het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Essentiële Informatie Document voor het document.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus
BROCHURE

WONING PORTEFEUILLE

Met de opbrengst van de emissies van het Huurwoningen Nederland Fonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht. De woningen hebben doorgaans een luxe keuken met inbouwapparatuur zoals een keramische of inductie kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. Verder beschikken ze over een ruime luxe badkamer met hard glazen douchecabine, hangend toilet en dubbele wastafel. Het energielabel van de aangekochte woningen is niet lager dan A. Huurders hebben hierdoor bij een gemiddeld energieverbruik, lagere energielasten dan bij bijvoorbeeld een woning uit de jaren tachtig of negentig.

Beleggingsbeleid
 • Alleen grondgebonden woningen en appartementen met een bouwjaar vanaf 2012
 • Het gemiddelde bouwjaar van de aangekochte woningportefeuille mag niet voor 2017 liggen
 • Maximaal 20% van de woningportefeuille zal bestaan uit gereguleerde woningen
 • Geen aankopen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen