HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Ecowoningen Fonds belegt via winstdelende leningen aan Werkmaatschappij Ecowoningen B.V. in jonge en nieuwe, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland, voornamelijk in de vrije sector. Het fonds is door de overheid aangewezen als fiscaal groenfonds, waardoor particuliere deelnemers kunnen profiteren van een jaarlijks belastingvoordeel (onder voorwaarden) van minimaal 1,28% en maximaal 2,38%.

Reclame: behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
 • Fiscaal groenfonds
 • Verwacht dividend van 4,2% (uitkering per kwartaal)
 • Jaarlijks 1,28% – 2,38% belastingvoordeel
 • Stabiele bezettingsgraad portefeuille (circa 99%)
Jaarlijks belastingvoordeel van maximaal 2,38%

Het Ecowoningen Fonds is een door de overheid aangewezen groenfonds. Belegt u als particulier in een groenfonds, dan kunt u profiteren van een belastingvoordeel, bestaande uit een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting in box 1. Het voordeel bedraagt, onder voorwaarden, minimaal 1,28% en maximaal 2,38% per jaar. De hoogte van het belastingvoordeel voor groene beleggingen is vermogensafhankelijk en zou door aanpassingen in fiscale regelgeving in de toekomst kunnen wijzigen.

*Risico’s

Beleggen in het Ecowoningen Fonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die het rendement negatief beïnvloeden. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

 • Beperkte verhandelbaarheid participaties: Participaties kunnen niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers worden verkocht.
 • Marktrisico: Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties. Ook kunnen gewijzigde marktomstandigheden leiden tot lager dan verwachte huuropbrengsten voor bestaande en nieuwe projecten. De waarde van de participaties kan veranderen door veranderende marktomstandigheden.
 • Financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds.
 • Renterisico: Een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.
 • Verhuur- en leegstandrisico: Leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de participanten.
 • Politiek risico: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van een deelname in het Ecowoningen Fonds. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus
Supplement

WONING PORTEFEUILLE

Het Ecowoningen Fonds belegt in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland.

Met de opbrengst van de emissies van het Ecowoningen Fonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht met een hoogwaardig afwerkingsniveau, doorgaans voorzien van een luxe keuken met inbouwapparatuur, zoals een keramische of inductie kookplaat, combi-magnetron, koeldiepvriescombinatie en een vaatwasser. Verder zullen ze beschikken over een ruime luxe badkamer met glazen douchecabine, hangend toilet en een dubbele wastafel. Het energielabel van de aan te kopen woningen zal vrijwel altijd A++++ zijn. Huurders zullen hierdoor, bij een gemiddeld energieverbruik, lagere energielasten hebben dan bij bijvoorbeeld een woning uit de jaren tachtig of negentig. Minimaal 70% van alle woningen en appartementen die door het fonds gekocht worden, zullen beschikken over een groenverklaring. Dit houdt in dat het energieprestatiecoëfficiënt niet hoger is dan 65% van de eis die geldt in het Bouwbesluit 2012 en er voor de bouw duurzaam geproduceerd hout is gebruikt.

Beleggingsbeleid

 

 • Aankoop van Nederlandse nieuwbouw huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector
 • Gespreide woningportefeuille
 • Minimaal 70% wordt belegd in duurzame en zeer energiezuinige woningen (groenverklaring)
 • Voorkeur voor ontwikkeling modulair gebouwde woningen
 • Geen aankopen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen

 

 

De getoonde afbeeldingen van de woningen betreffen artist impressions van woningen uit het Ecowoningen Fonds.