TER OVERNAME

U kunt participaties overnemen in onderstaande bestaande woningfondsen. Heeft u interesse of vragen? Vul het formulier in.
Details
Huurwoningen Nederland Fonds - beleggen in nieuwe en jonge huurwoningen
 • Deelnemen vanaf € 4.200

 • 5,5% verwacht dividend (over € 5.000)

 • Dus effectief een verwacht dividend van 6,5% over uw deelnamebedrag.

 • € 423.690.000 marktwaarde woningportefeuille*

 • 1.383 woningen (waarvan 1.057 in exploitatie)*

 • De belangrijkste risico’s zijn risico van beperkte verhandelbaarheid, marktrisico, (her)financieringsrisico, renterisico en risico op wijzigingen in (fiscale) regelgeving.

* Gebaseerd op halfjaarcijfers 2023

Details
Ecowoningen Fonds - beleggen met belastingvoordeel
 • Deelnemen in dit fiscaal groenfonds vanaf € 4.150

 • 4,2% verwacht dividend (over € 5.000)

 • Dus effectief een verwacht dividend van 5,1% over uw deelnamebedrag.

 • € 58.160.000 marktwaarde woningportefeuille*

 • 195 woningen (waarvan 138 in exploitatie)*

 • De belangrijkste risico’s zijn risico van beperkte verhandelbaarheid, marktrisico, (her)financieringsrisico, renterisico en risico op wijzigingen in (fiscale) regelgeving.

* Gebaseerd op halfjaarcijfers 2023

Details
 • Deelnemen vanaf € 4.100

 • 3,8% verwacht dividend (over € 5.000)

 • Dus effectief een verwacht dividend van 4,6% over uw deelnamebedrag.

 • € 62.744.000 marktwaarde woningportefeuille*

 • 208 woningen (waarvan 4 in exploitatie)*

 • De belangrijkste risico’s zijn risico van beperkte verhandelbaarheid, marktrisico, (her)financieringsrisico, renterisico en risico op wijzigingen in (fiscale) regelgeving.

* Gebaseerd op halfjaarcijfers 2023

Details
Duurzaam Woningen Fonds downloads
 • Deelnemen vanaf € 3.900

 • 4,0% verwacht dividend (over € 5.000)

 • Dus effectief een verwacht dividend van 5,1% over uw deelnamebedrag.

 • € 97.500.000 marktwaarde woningportefeuille*

 • 361 woningen (waarvan 164 in exploitatie)*

 • De belangrijkste risico’s zijn risico van beperkte verhandelbaarheid, marktrisico, ontwikkelrisico en risico op wijzigingen in (fiscale) regelgeving.

* Gebaseerd op halfjaarcijfers 2023

Details
 • Deelnemen vanaf € 4.600

 • 3,5% verwacht dividend (over € 5.000)

 • Dus effectief een verwacht dividend van 3,8% over uw deelnamebedrag.

 • Zonder hypothecaire financiering

 • 30 woningen (waarvan 12 in exploitatie)*

 • De belangrijkste risico’s zijn risico van beperkte verhandelbaarheid, marktrisico en risico van wijzigingen in (fiscale) regelgeving.

* Gebaseerd op halfjaarcijfers 2023

Details
Groenwoningen Fonds - beleggen met belastingvoordeel
 • Deelnemen in dit fiscaal groenfonds vanaf € 5.300

 • 5,5% verwacht dividend (over € 5.000)

 • Dus effectief een verwacht dividend van 5,2% over uw deelnamebedrag.

 • € 161.310.000 marktwaarde woningportefeuille*

 • 569 woningen (waarvan 549 in exploitatie)*

 • De belangrijkste risico’s zijn risico van beperkte verhandelbaarheid, marktrisico, (her)financieringsrisico, renterisico en risico op wijzigingen in (fiscale) regelgeving.

* Gebaseerd op halfjaarcijfers 2023

RECLAME
Behoudens de inhoud van het prospectus en de eventueel bijbehorende supplementen, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd.

Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Beleggen in de genoemde fondsen brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. Het belastingvoordeel voor groene beleggingen is vermogensafhankelijk en zou door aanpassingen in fiscale regelgeving in de toekomst kunnen wijzigen.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.