Investeren in nieuwbouw huurwoningen; waarom júíst nu?

Nederland kampt met een aanhoudend woningtekort. Dit biedt kansen voor investeerders om te profiteren van de groeiende vraag naar huurwoningen. In deze en toekomstige tijden van een tekort aan woningen kan een belegging in Nederlandse huurwoningen een interessante investeringsmogelijkheid zijn en wel om de volgende redenen:

 • Sterke en groeiende vraag naar huurwoningen
  Het woningtekort in Nederland is al geruime tijd een hot topic. De bevolking groeit gestaag, terwijl het aanbod van betaalbare woningen achterblijft. Vooral in stedelijke gebieden is de vraag naar huurwoningen enorm. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt daarnaast ook voor een stijging van de lonen, wat een extra impuls geeft aan de prijs die men kan betalen voor huisvesting. Door te investeren in huurwoningen kunt u meehelpen dit tekort op te lossen en tegelijk profiteren van huuropbrengsten en een rendement op uw investering.

 • Vraag naar woningen is van alle tijden
  In tijden van economische onzekerheid zoeken mensen naar stabiliteit en zekerheid. Beleggen in huurwoningen kan een uitkomst voor beleggers zijn, omdat mensen altijd een betaalbare plek nodig hebben om te wonen, ongeacht de economische situatie. Ook tijdens economische recessies blijft de vraag naar huurwoningen vaak overeind, waardoor investeerders een stabiele bron van inkomsten hebben.

 • Potentiële waardestijging
  Het woningtekort heeft ook invloed op de waarde van woningen. Schaarste in combinatie met een stijgende vraag leidt doorgaans altijd tot prijsstijgingen, in deze dus van de huur- en verkoopprijzen. Als gevolg hiervan kunnen beleggers profiteren van deze waardestijgingen op de lange termijn. Het investeren in Nederlandse huurwoningen biedt daarmee niet alleen inkomsten uit huur, maar ook de mogelijkheid om te profiteren van vermogensgroei.

 • Duurzaamheid en energie-efficiëntie
  In deze tijden van groeiend milieubewustzijn en duurzaamheidseisen, is er een sterke vraag naar energie-efficiënte woningen. Nieuwbouw woningen voldoen aan de meest recente duurzaamheids- en kwaliteitseisen. Dit verkleint de kans op grote investeringen of onderhoudskosten die ten koste gaan van het rendement.

  Ook ziet het kadaster dat minder duurzame woningen achterblijven qua prijsstijgingen vergeleken met duurzamere woningen. Door te investeren in nieuwbouw huurwoningen kunnen beleggers profiteren van de groeiende vraag naar groene en energiezuinige huisvesting én in potentie een grotere prijsstijging ten opzichte van minder duurzame woningen.

 • Minimaliseer onzekerheid, ook na val kabinet
  De Nederlandse woningmarkt gaat onzekere tijden tegemoet, zeker na de val van het kabinet. Het is maar de vraag welke van de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk van kracht worden de komende tijd. Als professionele beheerder van woningfondsen zitten wij dicht op de bal en houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Aankopen worden vooraf getoetst aan de actuele en verwachte regelgeving. De huurprijzen waarmee wij rekenen zijn getoetst aan de in behandeling zijnde Wet Betaalbare huur. Met deze proactieve houding en onze jarenlange ervaring, structureren wij bestendige woningportefeuilles en worden onzekerheden geminimaliseerd.

Het woningtekort in Nederland creëert een mogelijkheid voor investeerders om te profiteren van de groeiende vraag naar duurzame (huur)woningen. Een belegging in Nederlandse huurwoningen kan een stabiele inkomstenstroom bieden in combinatie met een potentiële waardevermeerdering van het vastgoed. Wij houden alle ontwikkelingen, ook omtrent de val van het kabinet, voor onze beleggers in de gaten om onzekerheid weg te nemen. Investeer daarom júíst nu.