BELEG IN NIEUWE EN JONGE HUURWONINGEN IN NEDERLAND

Per 19 juni 2023 is de emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 open voor inschrijving na goedkeuring van het prospectus door de AFM. Deelnemen kan vanaf € 10.000 (2 participaties à € 5.000).

Inschrijven
Prospectus
Eerste supplement
Informatiepakket aanvragen
KOM NAAR ONZE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In de maanden september en oktober organiseren wij informatiesessies waarin wij graag met u in gesprek gaan over het Huurwoningen Nederland Fonds 4. Tijdens deze sessies krijgt u ruim de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Meld u eenvoudig aan via de onderstaande knop.

Als u de voorkeur geeft aan een persoonlijke (telefonische) afspraak, neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden
DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN
 • Deelnemen vanaf € 10.000 (twee participaties à € 5.000)

 • 5,3% verwacht dividend

 • Dividenduitkering per kwartaal

 • Verwacht effectief rendement van 6,7% per jaar

 • Eenmalige emissiekosten: 3% van het deelnamebedrag*

* weliswaar hogere kosten vooraf, maar door lagere beheerkosten erna,
vallen de totale kosten bij een lange termijnbelegging voor u als belegger lager uit.

VRAAG EEN INFORMATIEPAKKET AAN

Wilt u meer weten over het Huurwoningen Nederland Fonds 4? Vraag dan vrijblijvend een informatiepakket aan via de post of e-mail. Hierin vindt u alle details over het fonds.

Informatiepakket aanvragen
(DIVIDEND)UITKERINGEN

Nieuwbouwwoningen geven gedurende de bouw geen huurinkomsten. Daarom is het dividend tot de woningportefeuille geheel is opgeleverd (eind 2025) gebaseerd op het lange termijn verwachte verhuurrendement. Het dividend is onder voorbehoud van voldoende beschikbare liquiditeiten. Het verwachte dividend bedraagt 5,3% op jaarbasis en wordt per kwartaal uitgekeerd.

U ontvangt wanneer het fonds wordt beëindigd of u uw participaties overdraagt een terugbetaling gebaseerd op de nettovermogenswaarde per participatie.

Hiernaast vindt u een schematische weergave van beide uitkeringen op basis van het minimale deelname bedrag van twee participaties oftewel € 10.000.

(DIVIDEND)UITKERINGEN

Nieuwbouwwoningen geven gedurende de bouw geen huurinkomsten. Daarom is het dividend tot de woningportefeuille geheel is opgeleverd (eind 2025) gebaseerd op het lange termijn verwachte verhuurrendement. Het dividend is onder voorbehoud van voldoende beschikbare liquiditeiten. Het verwachte dividend bedraagt 5,3% op jaarbasis en wordt per kwartaal uitgekeerd.

U ontvangt wanneer het fonds wordt beëindigd of u uw participaties overdraagt een terugbetaling gebaseerd op de nettovermogenswaarde per participatie.

Hieronder vindt u een schematische weergave van beide uitkeringen op basis van het minimale deelname bedrag van twee participaties oftewel € 10.000.

RECLAME
Behoudens de inhoud van het prospectus en het bijbehorende supplement, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd.

BELEGGINGSBELEID EN WONINGPORTEFEUILLE

Het Huurwoningen Nederland Fonds 4 zal investeren in zowel te ontwikkelen als bestaande complexen van huurwoningen met energielabel A of beter, inclusief bijbehorende garages en/of parkeerplaatsen in Nederland. De verwachte maandelijkse huur zal variëren tussen € 750 en € 1.300.

De nadruk wordt gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 2.500.000 en € 20.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd. Ook wordt er gekeken naar geografische spreiding, evenwicht tussen grotere en kleinere plaatsen, diversificatie in huurniveaus en diversificatie in de omvang van de individuele woningen.

Er kan worden belegd in senioren- en zorgwoningen mits de woningen, indien nodig, zelfstandig te verhuren zijn. Ook kan er geïnvesteerd worden in commerciële ruimten, zoals bijvoorbeeld buurtwinkels, supermarkten en/of kantoorruimte, als deze onderdeel zijn van de aankoop van een woningproject. Het is belangrijk op te merken dat deze commerciële ruimten qua oppervlakte en waarde ondergeschikt moeten zijn aan de aangekochte woningprojecten.

Per datum Prospectus vinden gesprekken plaats over de aankoop van circa 40 verschillende woningprojecten (meer dan 1.000 woningen). Meer hierover kunt u lezen in het prospectus. Per datum van het Eerste Supplement is voor één woningproject te Capelle aan den IJssel een afspraak gemaakt over de aankoop in de vorm van een in juli 2023 getekende hoofdlijnenovereenkomst. Naar verwachting zal in augustus 2023 de bouw worden gestart, oplevering van het project staat gepland in het tweede kwartaal van 2025. Voor het project is een onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven.

Inschrijven
CORRECTIE PROSPECTUS EN BROCHURE

De tabel op blz. 56 van het prospectus en blz. 3 van de brochure bevat een typefout en dient vervangen te worden door onderstaande tabel:

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u een deelneming in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

RISICO’S

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
 • Marktrisico: verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Ontwikkelrisico: dit kan, om diverse redenen, leiden tot hogere aankoopkosten, hoger dan verwachte exploitatiekosten, lagere huuropbrengsten en meer leegstand.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: door (verdere) wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen en/of onvoorziene wijzigingen in klimaatwetgeving. 

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u een deelneming in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

RISICO’S

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
 • Marktrisico: verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Ontwikkelrisico: dit kan, om diverse redenen, leiden tot hogere aankoopkosten, hoger dan verwachte exploitatiekosten, lagere huuropbrengsten en meer leegstand.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: door (verdere) wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen en/of onvoorziene wijzigingen in klimaatwetgeving. 

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.