Nieuwe regelgeving middenhuur en WWS tot 27 maart in consultatie

Als vervolg op de kamerbrief van 9 december 2022, heeft Minister De Jonge op 27 februari 2023 het wetsvoorstel Betaalbare Huur opengesteld voor consultatie. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) aanpassen. Op dit moment is er niet gedefinieerd wat middenhuur exact is, straks gelden hier huurgrenzen voor. Tot 27 maart 2023 kan er op het voorstel gereageerd worden.

Wat gaat er veranderen?

Om u te informeren over dit wetsvoorstel zetten wij hieronder de belangrijkste punten voor u uiteen. Wilt u het volledige wetsvoorstel doornemen? Deze vindt u op de site van de overheid.

Uitbreiding WWS
Het kabinet wil de grens van het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS), een wettelijk systeem om een redelijke maximale huurprijs voor een woning vast te stellen, verhogen naar tot en met 186 WWS punten of € 1.021,02 (2023). Nu geldt er een grens tot en met 148 WWS punten of € 808,06 (2023).

Dat betekent dat meer woningen onder het huurprijsplafond gaan vallen en daarmee beschermd gaan worden tegen te hoge prijzen ten opzichte van de kwaliteit van de woning.

Maximale jaarlijkse huurverhoging
De maximale jaarlijkse huurverhoging zal verschillen per sector:

  • Lagehuursector – Gemiddelde stijging van de CAO-lonen + 0%
  • Middenhuursector – Gemiddelde stijging van de CAO-lonen + 0,5%
  • Hogehuursector – Laagste van: inflatie plus 1% of gemiddelde stijging van de CAO-lonen + 1%

Aanpassing toegekende WWS punten
Het aantal toegekende WWS punten wordt aangepast voor energielabels, WOZ waarde en individuele buitenruimte. Er zal een tijdelijke opslag van 5% op de maximale huurprijs gelden voor projecten met een start bouw voor 1-1-2025 en een oplevering na 1-1-2024.

WWS wordt dwingend
De maximale huurprijzen op basis van het WWS worden dwingend. Verhuurders in het gereguleerde segment riskeren straks een bestuurlijke boete als zij een te hoge huurprijs vragen. Toezicht en handhaving hierop wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Effecten wetsvoorstel woningportefeuilles

Credit Linked Beheer heeft Capital Value opdracht gegeven om de effecten van dit wetsvoorstel op de woningportefeuilles in kaart te brengen. Wij verwachten de uitkomst van dit onderzoek binnenkort te ontvangen.

Reactie op wetsvoorstel

Meerdere huurders- en vastgoedorganisaties hebben al gereageerd op het wetsvoorstel.
Reageren kan nog tot 27 maart via deze link.