Nieuwsbrief maart 2021 – Zesde emissie Huurwoningen Nederland Fonds – nog circa 4.000 participaties beschikbaar

De voorlopig laatste emissie van het in 2014 opgerichte Huurwoningen Nederland Fonds is inmiddels voor 70% voltekend. Er zijn nog circa 4.000 participaties beschikbaar. Lees het algemeen verkrijgbaar gestelde en door de AFM goedgekeurde prospectus of meldt u aan voor het webinar van 30 maart om 14.00 uur.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Woningmarkt blijft krap
  • 6.000e participant verwelkomd
  • Update van de participanten administratie

Lees de hele Nieuwsbrief