Nieuwsbrief februari 2021 – Emissie Huurwoningen Nederland Fonds open

Vandaag is de zesde en voorlopig laatste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds geopend voor inschrijving. Sinds 2014 is dit fonds gegroeid naar 936 jonge en nieuwe duurzame huurwoningen (per datum prospectus). Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 1.750 woningen, dichtbij de uiteindelijke streefomvang van het fonds.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Webinar over Huurwoningen Nederland Fonds op dinsdag 30 maart
  • Beheer van participanten – actualiseren van uw gegevens
  • Overdragen en terugkopen van uw participatie(s)
  • Financieel jaaroverzicht 2020

Lees de hele Nieuwsbrief