Duurzaamwoningen Fonds – emissie 2 open voor inschrijving

Beleggers in het Duurzaamwoningen Fonds profiteren van een direct verhuurrendement van een portefeuille van jonge Nederlandse huurwoningen. Dit leidt, in combinatie met een geprognosticeerde waardestijging, naar verwachting tot een totaal effectief jaarrendement van 8,0%* (over de prognose periode tot en met 2031). Het Duurzaamwoningen Fonds onderscheidt zich door een lager financieringsniveau van 45% (andere woningfondsen gebruiken doorgaans 60% financiering).

Kenmerken:

• Deelnemen vanaf € 5.000
• 5,2%* dividend tot ultimo 2023, daarna oplopend door huurindexatie (uitkering per kwartaal)
• Verwacht effectief rendement van 8,0%* per jaar
• Per datum prospectus is belegd in 165 huurwoningen in Nederland

Participeren?

Overweegt u een woningfonds met een aantrekkelijk verwacht rendement, maar met minder financiering dan gebruikelijk? Lees allereerst het prospectus! Voor de tweede emissie van het Duurzaamwoningen Fonds zijn 9.600 participaties beschikbaar met een totale waarde van € 48.000.000.

Prospectus
Risico’s, belangrijke overwegingen en aandachtspunten

Beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds brengt risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn beperkte verhandelbaarheid, marktrisico en wijzigingen in (fiscale) regelgeving.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen
in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op
een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

 

Naar het fonds
Direct inschrijven