Belastingplan 2024

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024 en aanverwante fiscale wetsvoorstellen.

Dit betekent dat de fiscale definitie van het ‘fonds voor gemene rekening’ met ingang van 1 januari 2025 wijzigt. Het Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds I t/m III en NOVA Woningfonds zijn op dit moment niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. We brengen op dit moment met onze fiscaal adviseur in kaart of de fondsvoorwaarden (beperkt) moeten worden aangepast om dat ook na 1 januari 2025 zo te houden. De verwachting is dat dit in de praktische uitwerking voor u als participant geen gevolgen zal hebben.

Voor het Groenwoningen Fonds en Ecowoningen Fonds heeft de wijziging van de fiscale definitie van het ‘fonds voor gemene rekening’ geen gevolgen, omdat deze fondsen op dit moment al belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (vanwege de “fbi”-status is dit 0%).

Dit betekent verder dat fiscale beleggingsinstellingen (“fbi”) – zoals het Groenwoningen Fonds en het Ecowoningen Fonds – vanaf 1 januari 2025 niet meer rechtstreeks in Nederlands vastgoed mogen beleggen. Als wel rechtstreeks in Nederlands vastgoed wordt belegd, komt de “fbi”-status te vervallen en is vennootschapsbelasting verschuldigd tegen het reguliere tarief (2024: maximaal 25,8%) in plaats van 0%. In samenspraak met onze fiscaal adviseur zal aan de Belastingdienst worden gevraagd te bevestigen dat het Groenwoningen Fonds en het Ecowoningen Fonds niet rechtstreeks in Nederlands vastgoed beleggen – en het “fbi”-regime dus ook na 1 januari 2025 kunnen blijven toepassen.

Dit betekent tot slot dat de box 3-vrijstelling voor groene beleggingen met ingang van 1 januari 2025 wordt verlaagd. De vrijstelling bedraagt in 2023 € 65.072 (fiscale partners: € 130.144), in 2024 € 71.251 (fiscale partners: € 142.502) en daalt in 2025 naar € 30.000 (fiscale partners: € 60.000).

Voor de volledigheid: in het wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’ is voorgesteld om de box 3-vrijstelling voor groene beleggingen met ingang van 1 januari 2027 af te schaffen – en in plaats daarvan de heffingskorting voor groene beleggingen te verhogen. Dit betreft slechts een conceptvoorstel dat door het (demissionaire) kabinet ter consultatie aan de markt is aangeboden. De inhoud en timing van een definitief wetsvoorstel zijn sterk afhankelijk van o.a. de kabinetsformatie die momenteel gaande is.