INFORMATIEPAKKET
AANVRAGEN

Vul onderstaand formulier in en ontvang het NOVA Woningfonds informatiepakket per e-mail of post. Deze bestaat uit het prospectus, het eerste en tweede supplement, de brochure en de verklaring van deelname.
  Ik ontvang het informatiepakket van NOVA Woningfonds graag per

  * verplichte velden

  Wilt u eerst online meer informatie lezen?
  FONDS
  EMISSIE
  BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
  Wanneer u een deelneming in het NOVA Woningfonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus en eerste supplement zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.
  De goedkeuring van het prospectus en eerste supplement mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus en het eerste supplement begrijpelijk, consistent en volledig zijn.
  RISICO’S
  Beleggen in het NOVA Woningfonds brengt risico’s met zich mee.  Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Meer informatie vindt u in het prospectus
  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
  • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: Door wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het NOVA Woningfonds wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen.
  Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld.
  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.