Nieuwsbrief juni 2022 – De economische ontwikkelingen

Tijdens de jaarvergaderingen zijn de diverse recente marktontwikkelingen besproken en toegelicht, die negatieve invloed kunnen hebben op het lange termijn verwachte exploitatieresultaat van de woningfondsen. In deze nieuwsbrief een korte uitleg van wat er besproken is.

In de nieuwsbrief:

  • Terugblik op de jaarvergaderingen.
  • Economische ontwikkelingen.
  • Actualiteiten bij Vastgoed.
  • Dividenduitkering tweede kwartaal 2022.
  • Emissies.
  • Bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode

Reclame: De inhoud van dit bericht en de nieuwsbrief over dient te worden beschouwd als reclame.

Lees de hele nieuwsbrief