BELEG IN DUURZAME NIEUWBOUWWONINGEN

Sinds oktober 2022 is de eerste emissie open voor inschrijving na goedkeuring van het prospectus door de AFM; uw kans om te beleggen in duurzame nieuwbouwwoningen, zonder direct afhankelijk te zijn van renteschommelingen en financieringsrisico’s! Het fonds maakt namelijk geen gebruik van hypothecaire financiering, maar belegt enkel de inleg van participanten. Wel zo prettig, in deze turbulente tijden.

Deelnemen in het NOVA Woningfonds kan al vanaf € 5.000.  Van de totale beoogde opbrengst van € 35 miljoen is op dit moment al bijna 30% geplaatst. Het verwachte rendement is gestegen naar 6,0%. Bij minimaal 40% voltekening wordt ook het verwachte dividend naar boven aangepast.

Inschrijven

Sinds de start van de emissie zijn al twee koopovereenkomsten getekend, waarvan één voor een project in verhuurde staat. Een directe bron van huurinkomsten dus. Uiteraard vinden er meerdere gesprekken plaats over verdere potentiële aankopen.

EMISSIE 1

Informatiepakket aanvragen
Prospectus
1e supplement
2e supplement
BELEGGERSBIJEENKOMSTEN

Om u persoonlijk te informeren, organiseren wij een reeks kleinschalige beleggersbijeenkomsten in april en mei bij ons op kantoor in Baarn. Hier gaan we met een kleine groep geïnteresseerden in gesprek over het NOVA Woningfonds en de meest recente aanpassingen naar aanleiding van het tweede supplement. Uiteraard zal er voldoende tijd zijn om al uw vragen te stellen.

Wenst u liever een persoonlijke (telefonische) afspraak, neem dan gerust contact op.

aanmelden
KENMERKEN
  • Deelnemen vanaf € 5.000

  • 4,0% verwacht dividend tot ultimo 2027, daarna oplopend door huurindexatie en het uitponden van woningen*

  • Dividenduitkering per kwartaal

  • Verwacht effectief rendement van 6,0% per jaar

  • Geen hypothecaire financiering

*bij minimaal 40% voltekening.

INFORMATIEPAKKET

Wilt u meer weten over het NOVA Woningfonds? Vraag dan vrijblijvend een informatiepakket aan via de post of e-mail. Hierin vindt u alle details over deze eerste emissie van het fonds.

Informatiepakket aanvragen
GEEN HYPOTHECAIRE FINANCIERING

Voor de financiering van de aankopen zal het fonds alleen gebruik maken van het eigen vermogen, dat verstrekt is door de deelnemende participanten. In tegenstelling tot de andere fondsen die beheerd  worden door Credit Linked Beheer, wordt er dus geen vreemd vermogen in de vorm van hypothecaire geldleningen aangetrokken.

Het NOVA Woningfonds is hierdoor niet direct afhankelijk van renteschommelingen en (her)financieringsrisico’s. In de toekomst kan heroverwogen worden om hypothecaire financiering aan te trekken voor verdere uitbreiding van de woningportefeuille.

(DIVIDEND)UITKERINGEN

Als belegger ontvangt u dividend gebaseerd op het lange termijn verwachte directe verhuurrendement van de woningportefeuille. Dit verwachte dividend bedraagt 4,0% tot ultimo 2027, waarna het door huurindexatie en het uitponden van individuele woningen oploopt naar 5,3% in 2032*. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd in contanten of deelparticipaties (stockdividend), afhankelijk van uw wensen.

Daarnaast krijgt u wanneer u uitstapt, een terugbetaling op basis van de dan geldende handelskoers van een participatie. Gezamenlijk komen deze uitkeringen bij een beleggingstermijn van tien jaar overeen met een verwacht rendement van 6,0% op jaarbasis.

U vindt alle details over het verwachte dividend en rendement in het tweede supplement.

*bij minimaal 40% voltekening.

RECLAME
Behoudens de inhoud van het prospectus en het bijbehorende supplement, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd.

WONINGPORTEFEUILLE

Het NOVA Woningfonds belegt in nieuwbouw huurwoningen met een groen energielabel. De nadruk wordt gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 2,5 miljoen en € 25 miljoen en met een goede geografische spreiding zodat het fonds niet afhankelijk is van de ontwikkeling van één regio.

In december 2022 is de eerste aankoop voor het NOVA Woningfonds  gedaan: een project in Veldhoven bestaande uit 18 appartementen met een A+++ energielabel. De verwachte oplevering van de appartementen zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2024.

Zoals omschreven in het tweede supplement is ook de tweede koopovereenkomst voor het NOVA Woningfonds getekend. Het gaat om 12 appartementen in Almere. Dit betreft een zeer jong (2019) en volledig verhuurd project.

Uiteraard vinden er onderhandelingen plaats over de aankoop van meer projecten. Onder andere in Breda (35 appartementen), Arnhem (30  appartementen, opgeleverd in 2020) en Hoorn (grondgebonden woningen).

Inschrijven
BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u een deelneming in het NOVA Woningfonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

RISICO’S

Beleggen in het NOVA Woningfonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
  • Marktrisico: verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
  • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: door (verdere) wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het NOVA Woningfonds wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.