Emissies – open voor inschrijving

Bekijk hier op welke open emissies u kunt inschrijven. Door op meer informatie te klikken komt u bij gedetailleerdere informatie over het fonds.
Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, evt. supplementen, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Meer informatie
Het Huurwoningen Nederland Fonds 4 is open voor inschrijving nadat op 19 juni 2023 het prospectus is goedgekeurd door de AFM. 
Met een belegging in het fonds investeert u in nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen.
Datum opening 19 juni 2023
Omvang € 50 mln
Participaties 10.000
Deelnemen vanaf € 10.000 (excl. 3 % emissiekosten)
Verwacht dividend 5,3%
Verwacht effectief rendement 6,7%
Meer informatie
Het NOVA Woningfonds is open voor inschrijving nadat in oktober 2022 het prospectus is goedgekeurd door de AFM. 
Met een belegging in het fonds investeert u in nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen zonder hypothecaire financiering.
Datum opening 6 oktober 2022
Omvang € 35 mln
Participaties 7.000
Deelnemen vanaf € 5.000
Verwacht gemiddeld dividend 4,0% (bij min. 40% voltekening)
Verwacht effectief rendement 6,0%

Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds. De belangrijkste risico’s zijn beperkte verhandelbaarheid, marktrisico en wijzigingen in (fiscale) regelgeving.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus en evt. supplementen zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.
De goedkeuring van het prospectus en evt. supplementen mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus en de evt. supplementen begrijpelijk, consistent en volledig zijn.