Emissies – open voor inschrijving

Hieronder treft u de emissies die op dit moment open zijn voor inschrijving. Door op meer informatie te klikken komt u bij gedetailleerdere informatie over het fonds. Wanneer u het prospectus en de brochure per post wilt ontvangen, kunt u hier klikken.
Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Meer informatie
Het Huurwoningen Nederland Fonds is open voor inschrijving tot 29 april 2021. Inschrijvingen tussen 19 april en 29 april 2021 worden opgenomen op de reservelijst. Toewijzing geschiedt alleen indien onverhoopt nog participaties zouden resteren van de zesde emissie (bijvoorbeeld omdat participanten toch besluiten van deelname af te zien).
Met een belegging in het fonds investeert u in nieuwe en jonge duurzame, energiezuinige Nederlandse huurwoningen. Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 1.750 woningen, dichtbij de uiteindelijke streefomvang van het fonds. De verwachte maandhuur van de woningen zal tussen € 700 en € 1.300 liggen.
Datum opening 18 februari 2021
Omvang € 71,5 mln
Participaties 14.300
Deelnemen vanaf € 5.000
Verwacht dividend 2021 7,0%
Verwacht effectief rendement 9,6%

Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.
Beleggen in dit fonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.