Emissies – open voor inschrijving

Hieronder treft u de emissies die op dit moment open zijn voor inschrijving. Door op meer informatie te klikken komt u bij gedetailleerdere informatie over het fonds.
Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Meer informatie
Het Huurwoningen Nederland Fonds II is sinds 18 februari 2020 open voor inschrijving, nadat het prospectus voor de eerste emissie is goedgekeurd door de AFM. Met een belegging in het fonds investeert u in nieuwe en jonge duurzame, zeer energiezuinige Nederlandse huurwoningen. Met de opbrengst van de emissie wordt de aankoop van 450 nieuwe eengezinswoningen en appartementen geprognosticeerd, voornamelijk in de vrije sector. De verwachte maandhuur van de woningen zal tussen € 700 en € 1.300 liggen. De eengezinswoningen hebben bij voorkeur een woonoppervlakte van 110 tot 130 vierkante meters, drie slaapkamers en een houten berging. Bij appartementen is dit bij voorkeur van 40 tot 100 vierkante meters.

Datum opening
Omvang
Participaties
Deelnemen vanaf
Dividend 2020
Eff. rendement

18 februari 2020
maximaal € 76,5 mln
maximaal 15.300
€ 5.000
6,2%*
9,0%*

Meer informatie
Het Groenwoningen Fonds is sinds 20 november 2020 open voor inschrijving, nadat het prospectus voor de vierde emissie is goedgekeurd. Met een belegging in het fonds investeert u in nieuwe en jonge duurzame, zeer energiezuinige Nederlandse huurwoningen. Met de opbrengst van de emissie wordt de bestaande woningportefeuille van 506 woningen verder uitgebreid.

Datum opening
Omvang
Participaties
Deelnemen vanaf
Dividend 2020
Eff. rendement

20 november 2020
€ 37,8 mln
7.000
€ 5.400
5,1%* (o.b.v. deelnamesom van € 5.400)
7,9%* (o.b.v. deelnamesom van € 5.400)

Risico’s

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.
Beleggen in de fondsen van Credit Linked Beheer brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.