Nieuwsbrief maart 2020 – Effecten coronavirus op de woningfondsen

Baarn, 19 maart 2020

We staan in deze XL-editie van de nieuwsbrief nadrukkelijk stil bij het coronavirus en maken een inschatting van de impact op de samenleving, op Credit Linked Beheer en onze woningfondsen. Maar
ook maken wij in deze nieuwsbrief duidelijk dat er ten aanzien van de woningbeleggingen ook vele positieve ontwikkelingen spelen bij onze fondsen, inclusief een update (over onder andere de aankopen) van de eerste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds II.

In zijn toespraak lichtte premier Rutte drie scenario’s toe die Nederland kan volgen in de strijd tegen het coronavirus. Het kabinet heeft gekozen voor ‘maximaal controleren’ om de piek van de besmetting af te vlakken en over een langere periode uit te smeren om zodoende een ‘gecontroleerde groepsimmuniteit’ op te kunnen bouwen. Maar een ‘lock-down’ zoals in andere Europese landen wordt niet uitgesloten. Belangrijk is om te vermelden dat de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven ongekend zijn. Dit uiteraard om de lange termijn gevolgen op de economie zo beperkt mogelijk te houden.

Om particpanten en geïnteresseerden enig gevoel te geven ten aanzien van de impact op onze woningfondsen, hebben ook wij drie scenario’s geschetst (positief, neutraal en negatief).

Voor meer informatie klik hier: Nieuwsbrief maart 2020